Další informace


Soudcovská unie dospěla na výše uvedené konferenci ohledně průběhu funkce soudce k následujícím závěrům: Po jmenování soudcem okresního soudu by měl soudce absolvovat úvodní stáž v senátu odvolacího soudu. Vhodné je rovněž pověřit zkušené soudce jako poradce začínajících soudců. Stáž na vyšším stupni soudu je součástí celoživotního vzdělávání soudce. Předsedové soudu jsou odpovědní za vytvoření podmínek pro jeho realizaci.
Dubnové vydání stavovského periodika SOUDCE čtenářům nabízí Slovo soudce publikované pod titulkem "Když mlčeti není zlato", autorkou je Mgr. Jana Benešová, anebo rozhovor s JUDr. Karlem Havlíčkem o projektu Stálé konference českého práva. Číslo 4/2018 mimo jiné umožní nahlédnout do historie budovy Okresního soudu v Jindřichově Hradci, předkládá zápis z březnového zasedání Republikové rady Soudcovské unie ČR a další články a informace z justičního prostředí.
V Berlíně proběhlo první zasedání MEDEL v tomto roce. Páteční konferenci na téma Nezávislost justice v Polsku a v Evropě ve světle polské justiční reformy pořádal MEDEL ve spolupráci s německou organizací soudců Neue Richtervereinigung (NRV). Téma konference rezonovalo i vzhledem k nedávnému rozhodnutí soudkyně irského Nejvyššího soudu, která dne 12. 3. 2018 rozhodla, že na základě evropského zatýkacího rozkazu vydaného polským soudem nepředá do Polska v Irsku zadrženého polského občana podezřelého z obchodu s omamnými látkami. Soudkyně řízení přerušila a plánuje podat předběžnou otázku k Soudnímu dvoru Evropské unie ohledně dopadu legislativních změn v Polsku na nezávislost polské justice. Ve svém rozhodnutí konstatovala, že změny v Polsku jsou natolik zásadní, že neexistuje záruka, že polské zákony jsou v souladu s Ústavou. MEDEL v prohlášení ze dne 17. 3. 2018 vyjádřil podporu této irské soudkyni a odsoudil osobní útok na ni v některých polských médiích.
Upozorňujeme odběratele a čtenáře stavovského periodika SOUDCE, že jeho březnové vydání přináší mimo jiné slovo soudce, autorem je viceprezident Mgr. Petr Černý, dále rozhovor s JUDr. Zdeňkem Novotným a jeho manželkou JUDr. Danuší Novotnou. Soudce 3/18 se také vrací ke společnému semináři Soudcovské unie ČR, Unie podnikových právníků ČR
Únorové vydání stavovského periodika SOUDCE přináší vzpomínky na čestného prezidenta JUDr. Jana Vyklického. V pravidelných rubrikách najdou čtenáři již tradiční Slovo soudce nazvané Tři pilíře, autorkou je JUDr. Silvie Slaná. Dále odborné články, anebo příspěvek JUDr. Michala Prince a Mgr. Radka Maříka nazvaný O historii (nejen) Obvodního soudu pro Prahu 3. Druhé vydání profesního časopisu publikuje i informace o dění v Soudcovské unii ČR, zápis ze zasedání Republikové rady a další zprávy. Seznamte se s jeho obsahem:
Od včerejšího odpoledne začíná nová etapa Soudcovské unie, ve které už s námi není jedna z největších osobností unijní historie – JUDr. Jan Vyklický. Byl jedním ze spoluzakladatelů Soudcovské unie v roce 1990 a jako její prezident (v letech 1991 – 1996) významně ovlivnil podobu a postavení stavovské organizace soudců ve společnosti. Pomohl vytvořit a prosadit důstojnou vizi soudnictví a jeho profesního sdružení v náročných začátcích obnovy demokracie. Vytvořil a trvale udržoval kontakty se zahraničními partnery unie. Mezinárodní justiční spolupráci považoval za velmi důležitou, zdůrazňoval, že se nesmíme zahledět jen do vlastních poměrů a problémů.
V brněnském Bobycentru se 26.ledna 2018 uskutečnil slavnostní galavečer Právník roku 2017. Již tradičně ho pořádaly Česká advokátní komora a vydavatelství epravo.cz. Již 13. ročník celojustiční soutěže Právník roku ocenil úspěchy a celoživotní přínos právníků, kteří se zasadili o své obory práva. Do Právnické síně slávy vstoupil advokát JUDr. Jiří Machourek. Skleněnou plastiku sv. Yva a titul Právník roku 2017 převzalo deset osobností v sedmi řádných a třech mimořádných kategoriích (Právnická síň slávy, Pro bono a Talent roku).
V letošním roce vychází stavovský časopis Soudce již ve XX. jubilejním ročníku. Od začátku ledna připravuje jeho redakce ve vydavatelství Wolters Kluwer, a. s. první vydání tohoto roku. Po uzávěrce budou čtenáři profesního periodika českých soudců detailněji informováni o obsahové náplni čísla 1/2018.
Ať se Vám v roce 2019 daří plout správným směrem a v dobré společnosti!
Dne 16. 11. 2018 uspořádalo Bulharské sdružení soudců společně s MEDEL v Sofii konferenci na téma Role soudců ve společenské debatě. Konference byla výborně obsazená jak tematicky, tak lidsky. S příspěvkem vystoupil mimo jiné profesor Hans Petter Graverz z Univerzity v Oslu (autor knihy Judges against Justice), profesor Jacek Barcik ze Slezské univerzity v Katovicích, bulharská soudkyně Evropského soudu pro lidská práva v letech 2008 - 2015 Zdravka Kalaydjieva a řada dalších bulharských soudců, mimo jiné i předseda Nejvyššího soudu Lozan Panov. Všichni hovořili o stupňujících se útocích na soudce a soudnictví zejména ve vládou ovládaných médiích v Polsku a právě Bulharsku. Všichni se také shodli na tom, že soudci mají právo vyjadřovat se veřejně k otázkám stavu a fungování soudnictví. V případě ohrožení právního státu je role soudců v tomto ohledu nezastupitelná. Opakovaně byl zmiňován polský Nejvyšší soud a jeho předsedkyně Malgorzata Gersdorfová, která od počátku otevřeně kritizovala justiční reformu prosazovanou polskou vládní stranou Právo a spravedlnost (PiS).Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011