Další informace


Úvodem shromáždění vystoupila prezidentka Soudcovské unie ČR Daniela Zemanová. Za účasti významných justičních představitelů z domova i ze zahraničí shrnula vývoj soudnictví u nás od roku 1918 a vyzdvihla současný význam soudní moci ve státě. Poukázala rovněž na aktuální témata výběru a hodnocení soudců, na která zaměří detailní pozornost v odpoledních hodinách delegáti sněmu. Aktivní přístup stavovské organizace soudců ČR k přípravě nových zákonných norem a ke spolupráci se zákonodárci a mocí výkonnou podpořil předseda Senátu ČR Milan Štěch. Pavel Šámal, předseda Nejvyššího soudu ČR, označil otázky výběru a hodnocení soudců za kardinální. Ministr spravedlnosti Jan Kněžínek představil budoucí směřování ministerstva spravedlnosti v souvislosti se soudnictvím. Vyjádřil vůli úzce komunikovat se soudci při tvorbě změn Zákona o soudech a soudcích. Mimo jiné například uvedl, že hodnocení soudců musí probíhat uvnitř soudní moci.
Stálá konference českého práva zve na akce pořádané v měsíci říjnu. 2. října 2018 kulatý stůl "Etika právnického stavu" - záštitu nad kulatým stolem převzali prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy, a Mgr. Daniela Zemanová, prezidentka Soudcovské unie ČR. 5. října 2018 sympozium "Trestní právo a trestní politika" - záštitu nad sympoziem převzal prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D., předseda Nejvyššího soudu ČR.
Letošní deváté číslo stavovského periodika SOUDCE přináší slova soudců - tentokrát Mgr. Alexanda Krysla a JUDr. Lenky Engelové, ale také například rozhovor s JUDr. Janem M. Passerem, soudcem Tribunálu Soudního dvora EU, anebo článek JUDr. Karolíny Truhlářové o historii výstavby budovy Okresního soudu v České Lípě. Ing. Ondřej Zajíc čtenářům představí českou hotelovou skupinu LH Hotels & Resorts, do které patří také Hotel Dvořák v Táboře, kde se uskuteční letošní výroční zasedání Soudcovské unie ČR. Zářijové vydání nabídne další pravidelné rubriky a informace z justičního prostředí.
Stavovské periodikum SOUDCE i v letních měsících přináší pravidelné rubriky s příspěvky členů profesní organizace soudců ČR. Například do rubriky Slovo soudce připravila Mgr. Vanda Rozsypalová článek nazvaný "Jak jsem vyplnila formulář". JUDr. Pavla Pjajčíková si ve svém příspěvku klade otázku "Konec právního státu v Čechách?". Časopis Soudce rovněž nabízí rozhovor s JUDr. Zdeňkem Krčmářem, přináší článek nazvaný "Poznatky kárných soudců Nejvyššího soudu ke kárnému řízení", autorkou je JUDr. Milada Šámalová, anebo analytické zamyšlení Mgr. Luboše Dörfla nad hranicemi soudcovské etiky a kárnými řízeními v severočeské justici. V letním dvojčíslí čtenáři mimo jiné najdou kromě odborných článků také závěry z jednání a další zajímavosti a novinky z justičního prostředí.
Další zasedání MEDEL se uskutečnilo tentokrát v Bruselu. Se zprávami o aktuálních problémech justice vystoupili zástupci Rumunska, Bulharska, Srbska, Černé Hory a Polska. Zástupci rumunských soudců informovali o tom, že na jaře letošního roku vyšlo najevo, že rumunská zpravodajská služba (SRI) má uzavřené tajné dohody prakticky se všemi justičními orgány, včetně Nejvyššího soudu, úřadu Nejvyššího státního zástupce či Nejvyšší rady soudnictví. Nejvyšší rada soudnictví se rozhodla zveřejnit tajný protokol uzavřený předchozí radou se zpravodajskou službou, aby ho mohla posoudit odborná veřejnost. Rumunští soudci upozorňovali na stoupající počet případů, v nichž došlo k vydání zprošťujících rozsudků ve věcech týkajících se vysoce postavených osobností obviněných z korupce,
Autorkou červnového slova soudce je JUDr. Martina Lorencová. Mgr. Karolína Tylová, LL.M. informuje o květnovém zasedání MEDELu v belgickém Bruselu, Mgr. Petr Hoček poskytl výsledky letošního ročníku golfového turnaje Justice Open 2018 a představil vítěze tohoto již tradičního klání. Čtenáři mohou nahlédnout do historie budovy Okresního soudu v Klatovech, seznámit se s novinkami z justičního prostředí a dalšími informacemi.
Redakce našeho stavovského periodika do květnového vydání časopisu SOUDCE zařadila například rozhovor s ministrem spravedlnosti v demisi JUDr. Robertem Pelikánem, Ph.D., informace o vnitřní konferenci Soudcovské unie ke kariéře soudce, odborné články a další aktuality z justičního prostředí.
Soudcovská unie dospěla na výše uvedené konferenci ohledně průběhu funkce soudce k následujícím závěrům: Po jmenování soudcem okresního soudu by měl soudce absolvovat úvodní stáž v senátu odvolacího soudu. Vhodné je rovněž pověřit zkušené soudce jako poradce začínajících soudců. Stáž na vyšším stupni soudu je součástí celoživotního vzdělávání soudce. Předsedové soudu jsou odpovědní za vytvoření podmínek pro jeho realizaci.
Dubnové vydání stavovského periodika SOUDCE čtenářům nabízí Slovo soudce publikované pod titulkem "Když mlčeti není zlato", autorkou je Mgr. Jana Benešová, anebo rozhovor s JUDr. Karlem Havlíčkem o projektu Stálé konference českého práva. Číslo 4/2018 mimo jiné umožní nahlédnout do historie budovy Okresního soudu v Jindřichově Hradci, předkládá zápis z březnového zasedání Republikové rady Soudcovské unie ČR a další články a informace z justičního prostředí.
V Berlíně proběhlo první zasedání MEDEL v tomto roce. Páteční konferenci na téma Nezávislost justice v Polsku a v Evropě ve světle polské justiční reformy pořádal MEDEL ve spolupráci s německou organizací soudců Neue Richtervereinigung (NRV). Téma konference rezonovalo i vzhledem k nedávnému rozhodnutí soudkyně irského Nejvyššího soudu, která dne 12. 3. 2018 rozhodla, že na základě evropského zatýkacího rozkazu vydaného polským soudem nepředá do Polska v Irsku zadrženého polského občana podezřelého z obchodu s omamnými látkami. Soudkyně řízení přerušila a plánuje podat předběžnou otázku k Soudnímu dvoru Evropské unie ohledně dopadu legislativních změn v Polsku na nezávislost polské justice. Ve svém rozhodnutí konstatovala, že změny v Polsku jsou natolik zásadní, že neexistuje záruka, že polské zákony jsou v souladu s Ústavou. MEDEL v prohlášení ze dne 17. 3. 2018 vyjádřil podporu této irské soudkyni a odsoudil osobní útok na ni v některých polských médiích.Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011