Další informace


Adresáti: platforma Vraťte nám stát, Nadační fond proti korupci, Veřejnost proti korupci. Vážení, k Vašim námitkám vyjádřeným ve Vašem otevřeném dopise ze dne 22. 10. 2014 uvádím následující: K postupu při výběrovém řízení na funkci místopředsedy Vrchního soudu v Praze odkazuji na připomínky Soudcovské unie, které vznesla ke znění Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 25. července 2014, č. j. 100/2014 – OJ-ORGV/3, o postupu při navrhování a jmenování funkcionářů soudu.
Republiková rada Soudcovské unie České republiky se seznámila s připravovanou novelou občanského zákoníku, konkrétně s pracovní verzí první části této novely, která byla zveřejněna na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti. Soudcovská unie ČR pokládá rozsah připravovaných změn za nepřiměřený a významně narušující princip právní jistoty.
Číslo 9/2014 stavovského časopisu Soudce přináší mimo jiné informace k nadcházejícímu volebnímu Shromáždění zástupců SU ČR. Seznamte se s jeho obsahem.
Do říjnového volebního Shromáždění zástupců Soudcovské unie ČR povede stavovskou organizaci českých soudců I. viceprezidentka Mgr. Daniela Zemanová. Důvodem je rezignace JUDr. Tomáše Lichovníka na funkci prezidenta v souvislosti s jeho jmenováním soudcem Ústavního soudu ČR. Funkci viceprezidenta nadále zastává JUDr. Tomáš Novosad.
(Tisková zpráva) Soudcovská unie je jediným celostátním profesním sdružením soudců. Od počátků činnosti v roce 1990 se v čele této prestižní organizace vystřídalo šest vedoucích představitelů: Pavel Šváb, Jan Vyklický, Zdeněk Novotný, Libor Vávra, Jaromír Jirsa. Dosud posledním prezidentem Unie byl zvolen Tomáš Lichovník. Není překvapivé, že v souvislosti s růstem významu a vážnosti spolku podílí se toto prostředí na formování vynikajících soudcovských osobností. Tomáš Lichovník byl ještě před koncem řádného volebního období jmenován v minulých dnech do funkce soudce Ústavního soudu.
Soudcovská unie ČR vítá nález přijatý plénem Ústavního soudu, který stvrzuje argumentaci (nejen) Soudcovské unie ČR, že také poslední zásah moci zákonodárné do zák. č. 236/1995 Sb. ve vztahu k hmotnému zabezpečení soudců byl protiústavní. Takto Ústavní soud navázal na svou dlouhodobě konstantní judikaturu vyjadřující myšlenku, že rovněž stabilita hmotného zabezpečení soudců je jedním z mnoha garantů soudcovské nezávislosti v právním státě.
Soudcovská unie České republiky si Vás dovoluje pozvat na aktuální tiskovou konferenci v pátek 27. 6. 2014, v 10:30 hod., Obvodní soud Praha 1, Ovocný trh 14, 1. patro/č. 142.
V pátek 24. ledna 2014 byly v hotelu International v Brně vyhlášeny výsledky devátého ročníku celojustiční soutěže Právník roku. Soutěž již tradičně uspořádaly společnost EPRAVO.CZ a Česká advokátní komora. Záštitu převzalo Ministerstvo spravedlnosti České republiky. Odborná porota udělila skleněnou plastiku sv. Yva a titul Právník roku 2013 v jedenácti kategoriích. Hlavní pozornost se letos upínala k JUDr. Janu Brožovi, který za své zásluhy především o advokacii vstoupil do Právnické síně slávy. Ocenění převzali také soudci - JUDr. Libuše Kantůrková, JUDr. Zdeněk Kovařík a Mgr. Rostislav Krhut.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, v souvislosti s počínající účinností nového občanského zákoníku dospěla Republiková rada SU k závěru, že by bylo vhodné vytvořit pro soudce prostor pro sdělování zkušeností s jeho aplikací. Jedná se o diskusní fórum, kde by soudci mohli nalézt postřehy svých kolegů o různých situacích, problémech, se kterými se v počátečních měsících platnosti NOZ setkají, a samozřejmě o zvolených řešeních. Diskusní internetová fóra zaměřená na NOZ vznikají u různých institucí, toto by však mělo být úzce zaměřeno na problémy vznikající při práci soudce s NOZ. Jsme si vědomi aktuálního zatížení každého soudce. Domníváme se však, že i velmi krátké sdělení o zkušenostech s aplikací NOZ může pomoci. Diskuse bude vedena na intranetu, budou k ní mít tedy přístup pouze soudci.
Všem návštěvníkům webových stránek Soudcovské unie ČR přejeme úspěšný rok 2014. Členové vedení a pracovnice kanceláře SU ČRCopyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011