Časopis SOUDCE 3/2018

Upozorňujeme odběratele a čtenáře stavovského periodika SOUDCE, že jeho březnové vydání přináší mimo jiné slovo soudce, autorem je viceprezident Mgr. Petr Černý, dále rozhovor s JUDr. Zdeňkem Novotným a jeho manželkou JUDr. Danuší Novotnou. Soudce 3/18 se také vrací ke společnému semináři Soudcovské unie ČR, Unie podnikových právníků ČR a České spořitelny zaměřenému na jednání právnických osob, informace zpracovala lektorka JUDr. Blanka Trávníková. Blíže k letošnímu číslu 3 - viz obsah.

Slovo soudce
O pevných kamenech a tekutých píscích, (Mgr. Petr Černý)                                                                               2

Rozhovor

Manželé Novotní, JUDr. Danuše Novotná a JUDr. Zdeněk Novotný, soudci Nejvyššího soudu
po více než 20 let                                                                                                                                                 4

Odborné články

Jednání právnických osob (JUDr. Blanka Trávníková)                                                                                      14

K historii účasti laického prvku v trestním soudnictví v českých zemích (JUDr. Michal Princ)                           21

Krátce o svobodě, rovnosti a rekodifikaci (JUDr. Zdeněk Pulkrábek, Ph.D.)                                                      28

Aktuality ze Soudcovské unie ČR
Jak žije Unie                                                                                                                                                        33

Zprávy a informace
Z únorového zasedání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu
(Zpracoval: JUDr. Lukáš Hadamčík, Ph.D., asistent soudce Nejvyššího soudu,
Metodická spolupráce: JUDr. Petr Vojtek, soudce Nejvyššího soudu)     
                                                          35

Z únorového zasedání trestního kolegia Nejvyššího soudu
(Zpracovala: Mgr. Michala Ošlejšková, asistentka soudce Nejvyššího soudu,
Metodická spolupráce: JUDr. František Púry, Ph.D., předseda trestního kolegia Nejvyššího soudu)               38Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011