Časopis SOUDCE 4/2018

Dubnové vydání stavovského periodika SOUDCE čtenářům nabízí Slovo soudce publikované pod titulkem "Když mlčeti není zlato", autorkou je Mgr. Jana Benešová, anebo rozhovor s JUDr. Karlem Havlíčkem o projektu Stálé konference českého práva. Číslo 4/2018 mimo jiné umožní nahlédnout do historie budovy Okresního soudu v Jindřichově Hradci, předkládá zápis z březnového zasedání Republikové rady Soudcovské unie ČR a další články a informace z justičního prostředí. Seznamte se blíže s jeho obsahem:
Slovo soudce
Když mlčeti není zlato (Mgr. Jana Benešová)        2
 
Rozhovor
Rozhovor s JUDr. Karlem Havlíčkem
o Stálé konferenci českého práva            3
 
Odborné články
Z historie budovy Okresního soudu v Jindřichově Hradci (Mgr. Petra Říhová)       8
Koncepce vzdělávání opatrovnických soudců (Mgr. Jana Zapletalová Koláčková)               13
 
Aktuality ze Soudcovské unie ČR
Jak žije Unie            17
Zápis z jednání Republikové rady Soudcovské unie ČR ze dne 22. 3. 2018             20
 
Zprávy a informace
MEDEL (Mgr. Karolína Tylová, LL.M.)  22
Zasedání Poradního sboru Evropských soudců (Mgr. Luboš Dörfl)         23
Magna Charta of Judges           25
Na Vrchním zemském soudu ve Vídni (JUDr. Josef Mužík)     27
Niekoľko pripomienok k názorom uvádzaných v článku „Pätnásť rokov Súdnej rady na Slovensku:  Čo sme sa naučili?“ (JUDr. Juraj Sopoliga)              29
Z březnového zasedání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu
(Zpracoval: JUDr. Lukáš Hadamčík, Ph.D., asistent soudce Nejvyššího soudu,
Metodická spolupráce: JUDr. Petr Vojtek, soudce Nejvyššího soudu)        35

 

Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011