Závěry konference Soudcovské unie na téma Průběh funkce soudce od jmenování do jejího zániku

Soudcovská unie dospěla na výše uvedené konferenci ohledně průběhu funkce soudce k následujícím závěrům:

Po jmenování soudcem okresního soudu by měl soudce absolvovat úvodní stáž v senátu odvolacího soudu.
Vhodné je rovněž pověřit zkušené soudce jako poradce začínajících soudců.

Stáž na vyšším stupni soudu je součástí celoživotního vzdělávání soudce. Předsedové soudu jsou odpovědní za vytvoření podmínek pro jeho realizaci.

Místa soudců se obsazují zásadně na základě výběrového řízení.
U soudů vyšších stupňů předseda oznámí s dostatečným předstihem záměr přijmout soudce na tento soud.
Podmínkou trvalého přeložení je úspěšné absolvování stáže.

Dočasné přidělení soudce k ministerstvu spravedlnosti není přípustné z důvodů formulovaných Ústavním soudem.

SU podporuje zakotvení možnosti studijního pobytu či tvůrčího volna v průběhu funkce soudce.

Současný organizační systém soudnictví neumožňuje objektivně přezkoumatelné nezávislé hodnocení soudce.

Další otázky spojené s výkonem funkce soudce, zejména role soudcovských rad a typické zdravotní problémy soudců a jejich prevence, budou projednány v pracovních skupinách Shromáždění delegátů.

 

Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011