Časopis SOUDCE 9/2018

Letošní deváté číslo stavovského periodika SOUDCE přináší slova soudců - tentokrát Mgr. Alexanda Krysla a JUDr. Lenky Engelové, ale také například rozhovor s JUDr. Janem M. Passerem, soudcem Tribunálu Soudního dvora EU, anebo článek JUDr. Karolíny Truhlářové o historii výstavby budovy Okresního soudu v České Lípě. Ing. Ondřej Zajíc čtenářům představí českou hotelovou skupinu LH Hotels & Resorts, do které patří také Hotel Dvořák v Táboře, kde se uskuteční letošní výroční zasedání Soudcovské unie ČR. Zářijové vydání nabídne  další pravidelné rubriky a informace z justičního prostředí. Blíže k obsahu:
Slovo soudce
Soudce před soudem (Mgr. Alexandr Krysl)                                                                                       2
Nedozrál čas na samosprávu justice? (JUDr. Lenka Engelová)                                                         5
Rozhovor
Rozhovor s Janem Passerem soudcem Tribunálu Soudního dvora EU                                              9
Odborné články
Historie výstavby budovy Okresního soudu v České Lípě (JUDr. Karolína Truhlářová)                   16
C. S. Ř. – Konference k novému civilnímu soudnímu řádu II. (Mgr. Pavel Punčochář)                     20
(Ne)Malé problémy české soudní správy (Mgr. Viktor Derka)                                                            22
Aktuality ze Soudcovské unie ČR
Jak žije Unie                                                                                                                                       25
Zprávy a informace
Zprávy z Mezinárodní soudcovské asociace (UIM-IAJ) (JUDr. Tomáš Novosad)                              27
Judikatura
Z červnového zasedání trestního kolegia Nejvyššího soudu                                                              29
(Zpracoval: Mgr. Tomáš Ryšavý, asistent soudce Nejvyššího soudu
Metodická spolupráce: JUDr. František Púry, Ph.D., předseda trestního kolegia Nejvyššího soudu)
Čtvrtletní výběr judikatury Ústavního soudu ČR (II. Q/2018)                                                             33
(Zpracovala: Mgr. Lenka Pekařová, analytické oddělení ÚS ČR)
Rozhovor s Ing. Ondřejem Zajícem o nové české hotelové skupině LH Hotels & Resorts              35
 
 


Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011