Pražský právnický podzim 2018 - říjnové akce

Stálá konference českého práva zve na akce pořádané v měsíci říjnu.
2. října 2018 na kulatý stůl "Etika právnického stavu" - záštitu nad kulatým stolem převzali prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy, a Mgr. Daniela Zemanová, prezidentka Soudcovské unie ČR.
5. října 2018 na sympozium "Trestní právo a trestní politika" - záštitu nad sympoziem převzal prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D., předseda Nejvyššího soudu ČR.

Pozvánka na 2. října 2018 "Etika právnického stavu"  -  /Soubory/Etika pravnickeho stavu.pdf
Pozvánka na 5. října 2018 "Trestní právo a trestní politika" - /Soubory/Trestni pravo a trestni politika.pdf

 

Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011