Soudcovský sněm byl zahájen

Úvodem shromáždění vystoupila prezidentka Soudcovské unie ČR Daniela Zemanová. Za účasti významných justičních představitelů z domova i ze zahraničí
shrnula vývoj soudnictví u nás od roku 1918 a vyzdvihla současný význam soudní moci ve státě. Poukázala rovněž na aktuální témata výběru a hodnocení soudců, na která zaměří detailní pozornost v odpoledních hodinách delegáti sněmu.
Aktivní přístup stavovské organizace soudců ČR k přípravě nových zákonných norem a ke spolupráci se zákonodárci a mocí výkonnou podpořil předseda Senátu ČR Milan Štěch.
Pavel Šámal, předseda Nejvyššího soudu ČR, označil otázky výběru a hodnocení soudců za kardinální.
Ministr spravedlnosti Jan Kněžínek představil budoucí směřování ministerstva spravedlnosti v souvislosti se soudnictvím. Vyjádřil vůli úzce komunikovat se soudci při tvorbě změn Zákona o soudech a soudcích. Mimo jiné například uvedl, že hodnocení soudců musí probíhat uvnitř soudní moci.
28. Shromáždění delegátů SU ČR pokračuje v sobotu 13. října 2018. Se závěry rokování seznámí vedení profesní organizace soudců média na tiskové konferenci ve 14 hodin v prostorách Hotelu Dvořák v Táboře.
Kancelář SU ČR
737 467 655, 603 931 155
kancelar@soudci.cz

Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011