Časopis SOUDCE 2/19

 

Slovo soudce

„IN je dnes taky INtuice“ (JUDr. Radka Šimková)                                                                    2

Rozhovory

Rozhovor s JUDr. Martou Škárovou                                                                                        4

Poněkud osobní hledání klíče k soudní síni

Rozhovor JUDr. Karla Havlíčka s JUDr. Jaromírem Jirsou                                                      8

Reportáž ke křtu knihy Klíč k soudní síni                                                                                13

Články/Historie

Soud s Janem Sladkým Kozinou (prof. JUDr. PhDr. Karolina Adamová, DSc.)                     14

Aktuality ze Soudcovské unie ČR

Jak žije Unie                                                                                                                           18

Zprávy a informace

Zápis z jednání Republikové rady Soudcovské unie ČR ze dne 24. 1. 2019                         22

Mezinárodní konference o insolvenčním právu                                                                      25

Z lednového zasedání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu             27

(Zpracoval: JUDr. Vladimír Brotan, asistent soudce Nejvyššího soudu

Metodická spolupráce: JUDr. Petr Vojtek, soudce Nejvyššího soudu)

Z červnového zasedání trestního kolegia Nejvyššího soudu                                                  29

(Zpracoval: Mgr. Tomáš Ryšavý, asistent soudce Nejvyššího soudu

Metodická spolupráce: JUDr. František Púry, Ph.D., předseda trestního kolegia Nejvyššího soudu)

Čtvrtletní výběr judikatury Ústavního soudu ČR (IV. Q/2018)                                                 33

(Zpracovala: Mgr. Lenka Pekařová, asistentka soudce)

Recenze

Klíč k soudní síni. Jaromír Jirsa a kol.                                                                                     35

 Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011