SOUDCE 4/2019

Redakce časopisu SOUDCE připravuje dubnové vydání stavovského periodika. Například Slovo soudce, jehož autorem je Mgr. Tomáš Mottl, nese titulek "Dubnové justiční pranostiky". Čtvrté letošní číslo přinese i další pravidelné rubriky a informace z dění v soudnictví i v profesní organizaci soudců ČR.

Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011