Pozvánka na pracovní sympozium "Pes a právo"

Stálá konference českého práva zve na pracovní sympozium "Pes a právo", které se uskuteční 7. října 2022 od 9.00 do 13.00 hod. v CEVRO Institutu v Praze 1. Záštitu nad pracovním sympoziem převzal JUDr. Roman Fiala, předseda Rady Justiční akademie ČR. Úvodní slovo přednese soudce Mgr. Pavel Punčochář. Dále vystoupí soudci Nejvyššího soudu ČR JUDr. Roman Fiala a JUDr. Hana Tichá, advokáti JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D., JUDr. Luděk Lisse, Ph.D.,
Mgr. Miroslav Krutina a další právní odborníci.
Moderovat bude zakladatel Stálé konference českého práva JUDr. Karel Havlíček.
Sympozium je zařazeno do VI. ročníku projektu SKČP.
Blíže k náplni sympozia /Soubory/pes a pravo.pdf

Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011