Kondolence k úmrtí Karla Čermáka

Soudcovská unie, profesní organizace soudců České republiky, vyslovuje upřímnou lítost nad úmrtím pana JUDr. Karla Čermáka.
Jako soudci oceňujeme ojedinělé spojení výjimečného intelektu, moudrosti a lidskosti v jeho osobě. Karel Čermák byl ve všech svých rolích a funkcích v advokacii i v politice důstojným reprezentantem právnického stavu. Svým širokým rozsahem zájmů a schopností úspěšně bořil společenský stereotyp úřednického a neosobního právníka.
Jeho pevné a uvážlivé postoje, přirozený cit pro profesní etiku a vysoký morální kredit je nám v našem povolání i osobním životě vzorem a trvalou inspirací.
 
 
            V Praze dne 20. června 2017
 
                                                                                               Daniela Zemanová
                                                                                               prezidentka Soudcovské unie ČR
 

Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011