Prohlášení Polsko

Soudcovská unie vnímá výhrady protestující polské veřejnosti proti navrhovaným opatřením výkonné a zákonodárné moci a sdílí je s ní. Za nejzávažnější porušení ústavnosti považujeme odvolávání soudců výhradně výkonnou mocí. To je zcela v rozporu s pojetím soudcovské nezávislosti v jakémkoliv demokratickém uspořádání státu. Proto vítáme veto dvou kontroverzních zákonů prezidentem Dudou.
 
Změny v polské justici, které měly být provedeny navrhovanými zákony, odporují principům zakotveným v mnoha mezinárodních deklaracích, dohodách a prohlášeních, ze kterých odkazujeme zejména na Montrealskou všeobecnou deklaraci nezávislosti justice, Základní principy nezávislosti soudnictví OSN, Všeobecnou deklaraci nezávislosti soudnictví ("Singhvi Decralation" z r. 1985), Pravidla efektivní implementace základních principů nezávislosti soudnictví (rezoluce RE 1989/60, květen 1989), Evropskou chartu o statutu soudce, Doporučení CM/REC (2010) 12 výboru ministrů RE, a mnohá další.
 


Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011