Pohledy a názory


Vyjednavači koalice sice intenzivně proklamují nesmlouvavý boj proti korupci, ale na druhou stranu připravují škrty v justici. Navíc i nadále zůstává soudnictví systémově závislé na těch, kdo jsou u moci. „Boj proti korupci však není možný bez nezávislého soudnictví. Život soudce je ovšem od počátku až do konce výlučně v rukách výkonné moci,“ prohlásil na dnešní tiskové konferenci Soudcovské unie její prezident Tomáš Lichovník.
Vážený pane předsedo Senátu, Vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny, Vážený pane předsedo vlády, jménem soudců a státních zástupců obracíme se na Vás jako na představitele orgánu nadaného legislativní iniciativou tímto otevřeným dopisem Soudcovské unie, Unie státních zástupců a Kolegia předsedů krajských soudů. V letošním roce byl přijat zákon č. 418/2009 Sb., kterým se mimo jiné snižují i u soudců a státních zástupců pro rok 2010 platy o 4 %.
Soudcovská unie ČR považuje za nezbytné vyjádřit se k nyní velmi medializované problematice získávání titulů na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni a k problematice následků jejich případného odebrání ve vztahu k soudcům. Způsob prezentace tohoto problému totiž může ve veřejnosti vyvolat obavu, že se osoby, které neabsolvovaly právnické vysokoškolské vzdělání řádným způsobem, nachází právě mezi soudci.
V Praze se dnes konala tisková konference Soudcovské unie, která byla věnována výsledkům a závěrům letošního výročního zasedání. Sněm proběhl ve Frymburku u Lipna v pátek a v sobotu. Jak v úvodu tiskové konference zdůraznil šéfredaktor časopisu Soudce Karel Havlíček, nastolilo toto významné zasedání řadu nových témat, jimž se dobrovolná soudcovská organizace hodlá v následujících měsících věnovat jako svým prioritám.
Soudcovská unie ČR důrazně odmítá navrhované snížení platů soudců. V důsledku opakovaného zmrazení svých platů soudci začali naplňovat princip „ekonomické solidarity“ již v době, kdy platy zaměstnanců ve veřejné sféře narůstaly a ani ostatních občanů ČR se ještě důsledky ekonomické krize nedotýkaly. I v případě, že k nyní politickou mocí prosazovanému neústavnímu opatření nedojde, přijdou tak soudci v průběhu let 2008 až 2010 celkem o 15% zákonem předvídaných platů.
Dnes se v Praze konala tisková konference Soudcovské unie ČR. Prezident organizace Tomáš Lichovník a viceprezidentka Šárka Hájková představili novinářům Programové prohlášení Republikové rady SU, které obsahuje strategické záměry profesního sdružení českých soudců pro následující období. Prvním z nich je pokračovat v aktivitách směřujících k vytvoření samosprávného orgánu zastřešujícího soudnictví. Jak se aktuálně ukazuje např. v souvislosti se snahami o elektronizaci justice, stává se nedostatek finančních prostředků skutečnou hrozbou, která může ve svých důsledcích vést ke krizovým situacím, které závažně dopadnou na ty, kdož je nezpůsobili – na občany, účastníky řízení před soudy. Jak v nadsázce komentoval moderátor tiskové konference Karel Havlíček, justice usiluje o elektronizaci, ale zatím se v praxi dostala spíše k elektrifikaci.
Dne 30.4.2009 mediálně prezentovalo Ministerstvo spravedlnosti ČR výsledky prověrky činnosti soudců a funkcionářů soudů, zaměřené především ve vztahu k nedodělkům, provedené u Okresních soudů v České Lípě, Děčíně, Jablonci nad Nisou, Liberci, Litoměřicích, Lounech, Mostě a Teplicích. Ke sdělení výsledků prověrky médiím, a tedy i veřejnosti, došlo, aniž by s nimi byly ze strany ministerstva spravedlnosti nejprve seznámeny dotčené osoby, tj. právě soudci a funkcionáři uvedených soudů, a aniž by jim byla dána možnost se k závěrům vyjádřit. Takové chování lze označit jako neprofesionální a neetické.
Dne 30.4.2009 Ministerstvo spravedlnosti ČR vydalo tiskovou zprávu o prověrce činnosti soudců a funkcionářů soudů v obvodu působnosti Krajského soudu v Ústí nad Labem ve vztahu k nedodělkům. Dle zprávy MS prověrka odhalila některá závažná pochybení a ministerstvo se rozhodlo navrhnout zahájení kárného řízení u 13 soudců a v případě soudních funkcionářů u čtyř soudů, mezi kterými byl vyjmenován i Okresní soud v České Lípě. Do dne 30.4.2009 Okresní soud v České Lípě neobdržel žádnou oficiální zprávu o výsledcích prověrky a to ani přímo od Ministerstva spravedlnosti ČR a ani prostřednictvím svého nadřízeného krajského soudu.
Soudcovská unie ČR se ostře ohrazuje proti populistickému útoku středočeského hejtmana MUDr. Davida Ratha na rozhodnutí Městského soudu v Praze týkající se regulačních poplatků. Útok lze považovat za protiústavní snahu o ohrožení nestrannosti soudu a o zatahování politických her do soudních sporů. Pokud by měl MUDr. Rath skutečně zájem seznámit občany s důvody rozhodnutí, mohl jeho kopii zveřejnit a nenavádět eticky nepřijatelným způsobem k jejich zjišťování nezákonnou cestou.
V Praze se 26. 3. 2009 konalo jednání Republikové soudcovské rady Soudcovské unie ČR. Jeho výsledkem bylo mimo jiné přijetí stanoviska k aktuálním událostem v české justici. Ve stanovisku, s nímž bezprostředně po skončení jednání na krátkém briefingu seznámil novináře prezident Soudcovské unie JUDr. Tomáš Lichovník, se uvádí: Soudcovská unie si je vědoma vážného narušení důvěry v justici jako celek, tedy v nestranné jednání soudů a státních zastupitelství.Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011