Mají soudci odcházet do důchodu v 65 letech?

Publikováno v rubrice Pro a Proti v nejnovějším čísle časopisu Týden.
Proti
Nelze zaměňovat dvě věci: věk pro odchod do důchodu (platný i pro soudce) a stanovení věkové hranice pro zánik funkce soudce na 65 let, což je současný záměr exekutivy. Nutno říci, že nepřijatelný. Nese s sebou totiž řadu rizik, není systémový a sám o sobě není způsobilý přinést občanům pozitivní efekty. V Ústavě ČR je mandát soudce koncipován jako časově neomezený. Velké pochybnosti tak vyvolává již sama otázka, zda lze do tohoto atributu nezávislosti soudce zasáhnout „běžným“ zákonem. Nastavení maximální věkové hranice, se kterou zákon spojuje povinné ukončení výkonu jakékoliv profese, musí být navíc objektivně a přiměřeně zdůvodněné oprávněným cílem a rovněž prostředky k dosažení takového cíle musí být přiměřené a nezbytné. Jinak by takové opatření nebylo v souladu  se Směrnicí č. 2000/78/ES a jednalo by se o diskriminaci z důvodu věku. A zde takové riziko hrozí, protože pro ostatní ústavní činitele či pro soudce Ústavního soudu žádná maximální věková hranice neexistuje. Rovněž neexistuje ani objektivní a podložená argumentace pro stanovení takové hranice pro soudce právě na 65 let. Snížení věku pro zánik funkce soudce jde také naprosto opačným směrem, než je celosvětový trend zvyšování věku pro odchod do starobního důchodu, odůvodněný zvyšováním průměrného věku i kvality života. A co má vlastně snížení maximální věkové hranice pro soudce na 65 let občanům přinést, tj. jak zkvalitní podmínky pro výkon soudnictví a jeho fungování? Nabízí se „generační obměna“ v soudnictví. Ale té lze dosáhnout zcela jiným prostředkem - institutem „emeritního soudce“, který by umožnil i další efekty, jako je zrychlení soudního řízení a posílení práva na spravedlivý proces. A konečně – v důsledku snížení věku by v nejbližších dvou letech opustilo justici cca 300 soudců. Je velmi nepravděpodobné, že by na uvolněná místa byli jmenováni soudci noví nebo že by se tak stalo neprodleně. Doba soudního řízení by se tak naopak mohla prodloužit. A toho by se snad všichni měli chtít vyvarovat.
                                                                                                            
                                                                           Mgr. Šárka Hájková    
                                                               viceprezidentka Soudcovské unie ČR


Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011