Tisková zpráva z TK SU ČR ze dne 11.6.2010

Soudci jsou závislí na politicích, speciální soudy korupci nevymýtí

 Vyjednavači koalice sice intenzivně proklamují nesmlouvavý boj proti korupci, ale na druhou stranu připravují škrty v justici. Navíc i nadále zůstává soudnictví systémově závislé na těch, kdo jsou u moci. „Boj proti korupci však není možný bez nezávislého soudnictví. Život soudce je ovšem od počátku až do konce výlučně v rukách výkonné moci,“ prohlásil na dnešní tiskové konferenci Soudcovské unie její prezident Tomáš Lichovník.
 
Systémově tady není něco v pořádku, protože podle něho jeden účastník sporu může mít větší vliv na soudce než druhý. „Výhradně moc výkonná rozhoduje o tom, kdo bude soudit, kde bude soudit, a zda se soudce stane funkcionářem. Měla by existovat soudcovská samospráva a kariérní řád. U nás neexistují pravidla žádná, je to na libovůli výkonné moci,“ uvedl Lichovník.
V zahraničí se jasně odděluje moc soudní od moci výkonné. Zatímco v případě parlamentu si málokdo umí představit, že by o jeho obsazení, rozpočtu a veškerém chodu rozhodovalo nějaké ministerstvo, v případě soudnictví tento obdobný stav přetrvává.
 
Kdo bude soudcem, záleží na prezidentu republiky, kdo kam postoupí rozhoduje ministr spravedlnosti, o tom, kdo bude předsedou nebo místopředsedou soudu rozhoduje ministr spravedlnosti nebo prezident, o rozpočtu rozhoduje ministerstvo spravedlnosti.
 
Počet žalob raketově roste, ale úředníků je stále stejně
V roce 2009 vzrostl meziročně o polovinu počet případů v občansko-právních sporech, které musely řešit okresní soudy. Počet zaměstnanců však zůstává na soudech stejný. „Nedá se to už fyzicky zvládnout,“ potvrdila viceprezidenta Soudcovské unie Šárka Hájková. „Není problém v počtu soudců. Vystačíme si i s počty soudců o třetinu nižšími, než dnes, ale nutně potřebujeme posílit odborný administrativní aparát,“ zdůraznil viceprezident Soudcovské unie Tomáš Mottl.
 
Ze soudů se stávají kopírovací centra
„Soudy jsou díky elektronizaci justice dostupnější, ovšem všechna podání si musejí soudy vytisknout na nepřehledné formuláře. To co dříve soudu dodali účastníci sporu, si dnes musejí soudy vytisknout v odpovídajícím počtu a rozeslat všem stranám. Ze soudů se stávají kopírovací centra,“ zdůraznil Lichovník. Těžko se podle něho může prosazovat boj proti korupci a zároveň šetřit na soudnictví a ignorovat potřebu reformy justice, tedy především oddělit soudnictví od výkonné a politické moci.
 
Super soudci úplatky nevymýtí
Vyjednávači rodící se vládní koalice TOP 09, ODS a Věcí veřejných se dnes shodli na zřízení protikorupčních státních zastupitelství a zvláštních soudů nebo soudních senátů, které by úplatkářství trestaly. Podle Soudcovské unie však toto opatření není příliš šťastným řešením. Stručně řečeno: když budou soudy skutečně nezávislé a soudci budou soudit a ne zápolit s přívalem administrativy, kterou by měli zpracovávat odborní úředníci, tak úplatkářství budou efektivně postihovat všechny soudy a není třeba jakýchsi speciálních „útvarů.“ Navíc zde vzniká zásadní otázka, podle jakého klíče budou tyto zvláštní soudy a soudci vybíráni.
Prezident Soudcovské unie Tomáš Lichovník dále připomněl, že drtivá většina případů týkajících se korupce se k soudům vůbec ani nedostane.

Více informací na www.brainteam.czCopyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011