Dvojčíslí časopisu SOUDCE 11-12/2017

Závěrečné dvojčíslí stavovského periodika českých soudců přináší zevrubné zpravodajství z 27. Shromáždění delegátů SU ČR, na kterém byla prezidentkou znovu zvolena Mgr. Daniela Zemanová. Vydání 11-12/2017 časopisu Soudce představuje rovněž nově zvolené členy Republikové i Kontrolní rady Unie. Publikovány jsou také pravidelné rubriky například Slovo soudce na měsíc listopad i prosinec,  zápisy z jednání Kolegia předsedů krajských soudů, zápis z listopadového zasedání Republikové rady Soudcovské unie ČR, zprávy ze života Unie v uplynulém období a mnohé další informace. 
Obsah
Slovo soudce
O čem jiném psát než o volbách (Mgr. Stanislav Findejs)                                          3

27. Shromáždění delegátů Soudcovské unie České republiky                            4
I.
Pátek 6. 10. 2017 od 9,00 hod. 4
JUDr. Iva Hrdinová, předsedkyně Krajského soudu v Ostravě
                                                                                                                                     5
Mgr. Daniela Zemanová, prezidentka SU ČR
                                                                                                                                     5
prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D., předseda Nejvyššího soudu
                                                                                                                                     6
JUDr. Josef Baxa, předseda Nejvyššího správního soudu ČR
                                                                                                                                     9
JUDr. Robert Pelikán, Ph.D., ministr spravedlnosti ČR
                                                                                                                                     11
JUDr. Jeroným Tejc, předseda ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
                                                                                                                                     13
Mgr. Anna Šabatová, Ph.D., veřejná ochránkyně práv
                                                                                                                                     14
JUDr. Libor Vávra, čestný prezident SU ČR, předseda MS v Praze, zástupce Kolegia předsedů krajských soudů
                                                                                                                                     16
JUDr. Vladimír Jirousek, předseda České advokátní komory
                                                                                                                                     18
JUDr. Jan Lata, Ph.D., prezident Unie státních zástupců ČR
                                                                                                                                     19
Mgr. Pavla Fučíková, prezidentka Exekutorské komory ČR
                                                                                                                                     20
Mgr. Pavel Bernard, viceprezident Notářské komory ČR
                                                                                                                                     21
JUDr. Katarína Javorčíková, prezidentka Združenia: Sudcovia za otvorenú justíciu
                                                                                                                                     22
Dr. Günter Woratsch, čestný prezident Mezinár. asociace soudců, čestný člen SU ČR
                                                                                                                                     25
Mgr. Pavol Žilinčík, člen Súdnej rady Slovenska
                                                                                                                                     26
JUDr. Tomáš Novosad, 1. viceprezident SU ČR
                                                                                                                                     28
Mgr. Roman Lada, viceprezident SU ČR
                                                                                                                                     28
JUDr. Tomáš Lichovník, čestný prezident SU ČR
                                                                                                                                     29
JUDr. Jan Vyklický, čestný prezident SU ČR
                                                                                                                                     30
Pátek 6. 10. 2017 od 14,00 hod.                                                                                     31
Vystoupení kandidátů na prezidenta
                                                                                                                                     31
JUDr. Roman Fiala
                                                                                                                                     31
Mgr. Daniela Zemanová
                                                                                                                                     35
Výsledky Voleb
                                                                                                                                     38

Sobota 7. 10. 2017 od 9,30 hod.                                                                                40
Mgr. Daniela Zemanová
                                                                                                                                     40
II. Zprávy
                                                                                                                                     41
a) o kontrole (Mgr. Karel Hanuš)
                                                                                                                                     41
b) o hospodaření a návrh rozpočtu (Mgr. Jiří Gottwald)
                                                                                                                                     42
III. Výstupy z pracovních skupin
                                                                                                                                     43
a) pracovní skupina Mgr. Roman Lada a diskusní příspěvky z pléna
                                                                                                                                     43
b) pracovní skupina Mgr. Šárka Hájková a diskusní příspěvky z pléna
                                                                                                                                     44
Závěrečné usnesení
(JUDr. Ladislav Derka)                                                                                                    46
Zakončení
                                                                                                                                     48
Slovo soudce
Život nám sluší
(Mgr. Šárka Hájková)                                                                                                      49
Aktuality ze Soudcovské unie ČR
Jak žije Unie
                                                                                                                                     50
Zápis z jednání Republikové rady Soudcovské unie ČR ze dne 2. 11. 2017
(Zapsala: Mgr. Andrea Lomozová)
                                                                                                                                     56
Zprávy a informace
Stanovisko Kolegia předsedů krajských soudů
(Zapsal: JUDr. Jan Čipera)
                                                                                                                                     58
Čtvrtletní výběr judikatury Ústavního soudu ČR (III. Q/2017)
(Mgr. Lenka Pekařová, analytické oddělení ÚS ČR)
                                                                                                                                     61
Ze zářijového a říjnového zasedání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu
(Zpracoval: JUDr. Lukáš Hadamčík a Mgr. Vladimír Brotan, asistenti soudce Nejvyššího soudu, metodická spolupráce:
JUDr. Petr Vojtek, soudce Nejvyššího soudu)
                                                                                                                                     63
Ze zářijového zasedání trestního kolegia Nejvyššího soudu
(Zpracovala: Mgr. Michala Ošlejšková, asistentka soudce Nejvyššího soudu, metodická spolupráce: JUDr. František Púry, Ph.D., předseda trestního kolegia Nejvyššího soudu)
                                                                                                                                     67
Konference odpovědnost poskytovatelů služeb informační společnosti v rámci Pražského právnického podzimu
(Mgr. František Korbel, Ph.D., Právnická fakulta UK v Praze, advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners)
                                                                                                                                     70
Výzvy českého civilního procesu, zpráva z Mezinárodní konference konané FP ZČU
(Zdeněk Pulkrábek a Miroslav Hromada, Fakulta právnická ZČU a Krajský soud v Plzni)
                                                                                                                                     73
Nový civilní soudní řád chce zrychlit a zefektivnit soudní řízení: tisková zpráva
(zpráva z tiskové konference Ministerstva spravedlnosti)
                                                                                                                                     76

 Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011