Lednové akce Jednoty českých právníků

Pražského sdružení Jednoty českých právníků v souladu se svým posláním a stanovami Vás v lednu 2019
zve na seminář "Obchodní závazky s mezinárodním prvkem" a odbornou přednášku "Práva spotřebitele ve vztahu k úvěrovým společnostem". Blížší informace:

1. Seminář 119 se uskuteční v pondělí dne 14. ledna 2019 od 13.00 hodin!
                                                 "Obchodní závazky s mezinárodním prvkem"

Přednášející: JUDr.Ing. Zdeněk Kapitán, Ph.D., odborný asistent Právnické fakulty MU v Brně, ředitel Úřadu pro mezinárodní ochranu dětí

Zaměření semináře:
Seminář je zaměřen na praktické aplikační otázky praxe – Volba práva a používání kolizních norem pro dílčí části závazkových právních poměrů – Specifi cká role obchodních zvyklostí a praktik – Doložky – Problematika ujednání ve smlouvách – Mezinárodní pravomoc soudů k řešení sporů – Rozhodčí řízení v mezinárodním obchodu. Diskuse a odpovědi na dotazy.
Místo konání: Právnická fakulta UK v Praze, nám. Curieových 901/7, Praha 1, č. dveří 38, přízemí


2. Přednáška 2119 se uskuteční v pondělí dne 28. ledna 2019 od 16.00 hodin. 
                                             "Práva spotřebitele ve vztahu k úvěrovým společnostem"

Přednášet bude doc. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vysokoškolský pedagog z Vysoké školy finanční
a správní v Praze.

Místo konání: Právnická fakulta UK v Praze, nám. Curieových 901/7, Praha 1, č. dveří 38, přízemí.Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011