Soudcovské etické kodexy a způsoby vynucování jejich plnění

Soudcovská unie ČR ve spolupráci s Právnickou fakultou UK v Praze a Právnickou fakultou UP v Olomouci pořádají ve čtvrtek 23. května 2019 od 13,00 hod. v budově PF UK v Praze (místnost č. 38 – v přízemí vpravo) seminář „Soudcovské etické kodexy
a způsoby vynucování jejich plnění".

Přednášet bude odborník na profesní etiku právníků prof. James E. Moliterno z Washington and Lee University School of Law ze Spojených států amerických, který se účastnil mimo jiné přípravných prací na Etickém kodexu slovenských soudců.
Bližší informace:
  /Soubory/seminar_soudcovske eticke kodexy 23.5. 2019.pdf

Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011