Letní dvojčíslí časopisu SOUDCE

Časopis SOUDCE 7 - 8/2017 čtenářům nabízí jak pravidelné rubriky - slova soudců JUDr. Jiřího Grygara, Ph.D. a Mgr. Alexandra Krysla, tak i odborné články - například příspěvek nazvaný "Pätnásť rokov Súdnej rady na Slovensku: Čo sme sa naučili?", autorem je Mgr. Pavol Žilinčík. Letní dvojčíslí také přinese další zprávy s aktuálními informacemi z justičního prostředí, ale i ze života profesní organizace českých soudců.

Blíže k obsahu letního vydání:
Slovo soudce
Zakonzervovat, reformovat, rozšířit nebo zrušit? 
(JUDr. Jiří Grygar, Ph.D.)                                                                              str. 2

Nebezpečné známosti
(Mgr. Alexandr Krysl)                                                                                            3

Rozhovor

Soudce se nesmí bát konkurence                                                                  5

Anketa

Jakým způsobem vybíráte soudce a soudní čekatele?                                11

Odborné články

Pätnásť rokov Súdnej rady na Slovensku: Čo sme sa naučili?
(Mgr. Pavol Žilinčík)                                                                                      17

Smlouva o dílo v IT
(Mgr. Michal Nulíček, LL.M.)                                                                         20

Aktuality ze Soudcovské unie ČR

Jak žije Unie                                                                                                  23

Zprávy a informace

Z červnového zasedání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu
(Zpracoval: JUDr. Lukáš Hadamčík, asistent soudce NS, metodická spolupráce:
JUDr. Petr Vojtek, soudce NS)                                                                      27

Z červnového zasedání trestního kolegia Nejvyššího soudu
(Zpracovala: Mgr. Michala Ošlejšková, asistentka soudce Nejvyššího soudu, metodická spolupráce: JUDr. František Púry, Ph.D., předseda trestního kolegia Nejvyššího soudu)   29

Mezinárodní konference Závaznost soudních rozhodnutí vyzvala soudy na všech úrovních
k vzájemnému dialogu
(Mgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu)                      34

Exkluzivní mezinárodní vědecké fórum se zamýšlelo nad aktuálními výzvami Evropské unie
(JUDr. Kateřina Štěpánová, soudkyně Okresního soudu v Karviné – pobočka v Havířově)  40

Recenze

Kriminalistický sborník oslavil šedesátiny                                                    42

Vzory rozhodčího řízení – tuzemské řízené, obchodní spory                       44
Exkluzivní mezinárodní vědecké fórum se zamýšlelo nad aktuálními výzvami Evropské unie
(JUDr. Kateřina Štěpánová, soudkyně Okresního soudu v Karviné – pobočka v Havířově)        40
 
Recenze
Kriminalistický sborník oslavil šedesátiny                                                        42
Vzory rozhodčího řízení – tuzemské řízené, obchodní spory                          44
 

Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011