Pozvánka na 27. Shromáždění delegátů SU ČR

P o z v á n k a
 Podle § 17, odst. 4 Stanov SU ČR

s v o l á v á m 
na  6. a 7. října 2017
27. Shromáždění delegátů Soudcovské unie České republiky
 
Místo konání: 

IMPERIAL HOTEL OSTRAVA
Tyršova 6, Ostrava 2

  
Přihlášky delegátů přijímá Kancelář Soudcovské unie ČR
 do 20. září 2017.

 
Kontaktní spojení:

e-mail: kancelar@soudci.cz    fax: 221 093 396
SU ČR, Ovocný trh 14, P.O. Box 21, 110 01 Praha 1


        Srdečně Vás zvu a těším se na Vaši účast.  
                                                                    
                                                          Mgr. Daniela Zemanová      
                                                   prezidentka Soudcovské unie ČR
V Praze dne 10. srpna 2017
 
 


Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011