Příjemné vánoční dny a úspěšný vstup do roku 2009

 
všem návštěvníkům webových stránek Soudcovské unie ČR přejí za vedení  JUDr. Tomáš Lichovník, Mgr. Tomáš Mottl a Mgr. Šárka Hájková. Za kancelář SU ČR se připojují Mgr. Eva Mrzenová a Marta Fiřtíková.

Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011