Česká pojišťovna a úrazové pojištění ze tří úhlů pohledu

Pojištění dorovná příjem i v době léčení úrazu
Běžný život s sebou přináší pro každého z nás celou řadu situací, které představují značné riziko. Utrpíme-li úraz v zaměstnání nebo ve svém volném čase, může to pro nás i pro naše blízké znamenat podstatný zásah do života. Jedním ze způsobů, jak snížit případné následky úrazu, je sjednat si vhodné úrazové pojištění.
Úrazové pojištění označuje skupinu pojištění, která mají společný základ, a tím je úraz. Pokud si sjednáte úrazové pojištění u České pojišťovny, je základním pojištěným rizikem smrt následkem úrazu a trvalé následky úrazu. K těmto základním rizikům si můžete dále připojistit dobu nezbytného léčení tělesného poškození způsobeného úrazem s možností výběru formy plnění. A to buď příslušným procentem ze sjednané pojistné částky nebo ve formě vyplácených denních dávek.
Úraz často vyžaduje několikadenní hospitalizaci v nemocnici. Pro krytí tohoto rizika si klient může sjednat pojištění pro případ hospitalizace následkem úrazu, kdy mu po dobu hospitalizace pojišťovna bude vyplácet sjednané denní dávky.
K úrazovému pojištění dospělých je výhodné sjednat si také připojištění progresivního plnění, které při úrazech s vážnými následky zajistí podstatně vyšší, až čtyřnásobné, pojistné plnění, nebo připojištění drobných úrazů u pojištění, které zahrnuje pojištění doby nezbytného léčení.
Úrazové pojištění České pojišťovny je maximálně variabilní a umožňuje klientovi zvolit si pojistnou ochranu přesně podle jeho požadavků. Klient si navíc může zvýšit pojistné částky za jednotlivá rizika až na pětinásobek a v kombinaci s progresivním plněním může v případě úrazu s těžkými trvalými následky získat až 4 miliony Kč.
K běžnému úrazovému pojištění je možné sjednat pojištění vysoce rizikových činností, které poskytuje pojistnou ochranu při téměř všech druzích sportu.
Také dceřiná společnost České pojišťovny ČP ZDRAVÍ již několik let nabízí pro případy úrazu či nemoci velmi oblíbený produkt – pojištění denní dávky v době pracovní neschopnosti. Svým klientům pak vyplácí od dohodnutého dne trvání pracovní neschopnosti předem sjednanou finanční částku, která dokáže dorovnat příjem rodiny i v době nemoci nebo úrazu na standard, na jaký je zvyklá.
Pojištění vás zbaví starostí se zaopatřením rodiny i v době úrazu nebo nemoci   
                           
Nejvíce úrazů končí na chirurgii
Pracovníci likvidace úrazového pojištění České pojišťovny zkoumali ve statistikách nejčastější diagnózy úrazů, které České pojišťovně hlásí její klienti.
„Vybrali jsme pojistné události zhruba za období sedmi let a z celkového počtu téměř dvou milionů úrazů jsme zpracovali statistiku nejčastějších diagnóz. Na prvním místě s více než 559 tisíci pojistnými událostmi je chirurgicky ošetřená řezná nebo tržná rána. Druhým nejčastějším úrazem je podvrtnutí kotníku (243 tisíc), na třetím místě pak figuruje podvrtnutí kolenního kloubu (112 tisíc),“ uvádí Jan Škanta z úseku životního pojištění Klientského servisu ČP.
 Čtvrté místo zaujímají popáleniny, omrzliny nebo poleptání (97 tisíc), na pátém místě jsou úplné nebo neúplné zlomeniny jednoho článku prstu (77 tisíc případů). Také na dalších třech místech jsou zranění rukou (podvrtnutí zápěstí nebo základních či mezičlánkových kloubů prstů ruky s pevnou fixací či těžší pohmoždění kloubů ruky (55 tisíc). Téměř 30 tisíc pojistných událostí jsou chirurgicky odstraněná cizí tělesa z těla, a ve 23 tisících případech byli lidé ošetřeni s otřesem mozku.  
Ve statistice se, bohužel, čím dál častěji objevují také úrazy těžké, mnohdy život ohrožující – nitrolební krvácení, roztržení sleziny, zlomenina kostrče, pohmoždění míchy, rozdrcená nebo roztržená ledvina, těžké popáleniny způsobené elektrickým proudem.
Česká pojišťovna eviduje 320 tisíc úrazových pojistek a dalších více než 2,5 milionu úrazových připojištění k životním pojištěním a každoročně zaznamenává zhruba desetiprocentní nárůst zájmu o úrazové pojištění.
Úrazy vznikají nejčastěji při těch nejobyčejnějších pracích v domácnosti, domácí dílně, na zahradě, chatě, chalupě, v garáži, při turistice. 
    
Podvodníci s popáleninami
Specialisté ČP věnují velkou pozornost také prověřování hodnověrnosti dokumentů, které klient doručí pojišťovně, ať už jde o dokumenty ze servisů nebo od policie. Někdy se totiž stává, že jsou zcela falešné a nebo dodatečně upravované.
V poslední době se na celém území republiky začaly objevovat pojistné podvody týkající se životního pojištění. Nejčastěji jde o fingované úrazy (např. popálení čajem, kávou apod.), při kterých bývají spolupachateli také lékaři, vystavující doklady o pracovní neschopnosti. U lehčích popálenin nejsou zřetelné ani trvalé následky, takže se průkaznost, zda se úraz stal či nikoliv je velmi diskutabilní. Přitom vědí, že k žádným zraněním vůbec nedošlo. Přibližně polovina případů s podezřením na pojistný podvod vloni skončila na policii.
Jeden z mnoha případů pojistného podvodu odhalili detektivové ČP na Břeclavsku. Klient z tohoto okresu utrpěl úraz při pádu z koně na slovenském závodišti. Poté mu byl přiznám částečný invalidní důchod a ČP mu začala vyplácet rentu do výše původního výdělku. Potvrzení, které po skončení pracovní neschopnosti klient České pojišťovně předložil, dokazovalo, že po úrazu pobírá jenom minimální peníze, a tak mu začala být vyplácena relativně vysoká renta. Naši detektivové však zanedlouho zjistili, že dokument, který se tváří jako doklad z firemní centrály, byl opatřen razítkem jednoho z menších středisek podniku, ve kterém muž pracoval. Díky tomu si přišel neoprávněně během několika měsíců na více než sto tisíc korun. Při podrobném vyšetřování se pak navíc zjistilo, že také písmo na potvrzeních od předešlého zaměstnavatele se velmi nápadně shoduje s tím současným. Podezření se i v tomto směru potvrdilo a o celou věc se proto kromě detektivů ČP začaly zajímat i orgány činné v trestním řízení.
 
V celé ČR odhalili v loňském roce specialisté ČP pojistné podvody za čtvrt miliardy korun. Většinou jde o podvody z majetkových pojištění – aut, domácností, staveb…, ale čím dál častěji se objevují pojistné podvody i z životních pojištění. Pojistný podvod je trestný čin, za který hrozí odnětí svobody až do 12 let.


Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011