Dopis soudců z OS v Liberci adresovaný ministru spravedlnosti

Vážený pane ministře,
            chceme Vás informovat o situaci u Okresního soudu v Liberci a současně požádat o její urychlené řešení.
            K výkonu soudcovské činnosti u Okresního soudu Liberec je v současnosti přiděleno 34 soudců. Ve skutečnosti nás vykonává činnost 28, z toho ale na plný úvazek jen 25 soudců. Jsou totiž čerpány mateřské dovolené, vykonávány dlouhodobé stáže u soudu vyššího stupně, dvě soudkyně pracují na zkrácený úvazek, u předsedkyně soudu a místopředsedkyň pro povinnost vykonávat i řídící činnosti je zákonem počítáno se sníženým výkonem. Jeden soudce rezignoval na funkci a jeho pracovní poměr skončí 30.4.2005.
            V roce 2004 bylo podáno k našemu soudu 12 358 žalob, obžalob a dalších návrhů. K datu 31.12.2004 čeká na vyřízení celkem 10 147 těchto věcí.
            Sledovaná měsíční norma počtu rozhodnutí soudcem (ukončených řízení) je 28. Průměrný měsíční výkon soudce našeho soudu je 38,6. Pokud bychom měli vyřídit loňský objem případů, muselo by nás pracovat 40 soudců (obsazení našeho soudu je téměř na polovině). Při správném počtu soudců v našich podmínkách bychom zpracovávali uvedený objem případů vyčíslený k datu 31.12.2004  16,5 měsíce;  to ovšem při teorii stop stavu (za zvažovanou dobu 16,5 měsíce by nesmělo přijít k soudu očekávaných nových  cca 17 000 případů).
            S fatálním nedostatkem soudců  se Okresní soud Liberec potýká nepřetržitě od počátku devadesátých let. Nemůžeme, než konstatovat, že stejně dlouho ministerstvo spravedlnosti vůči nám neplní povinnosti stanovené původně § 21 odst. 1 písm. a), b)  zákona č. 436/1991 Sb. a v současnosti § 123 odst. 1 písm. a), b) zákona č. 6/2002 Sb. o soudech a soudcích. Jedná se o zajištění chodu soudů po stránce organizační a personální, které samotným soudcům nijak nepřísluší.
            Pane ministře, vítáme proklamovanou snahu o navýšení stavu soudců obecně, neboť v obdobně těžké situaci jako náš soud se nachází většina soudů v obvodu Krajského soudu v Ústí nad Labem.. Není nám však ničeho známo o konkrétních krocích, které by v tomto směru byly učiněny. Naopak dle dostupných informací leží dosud na ministerstvu spravedlnosti návrhy na jmenování nových soudců, kteří v červnu roku 2004 absolvovali konkurs nebo v říjnu téhož roku 2004 úspěšně složili justiční zkoušky.
             Vážený pane ministře, máme zato, že i veřejnosti by měla být podána pravdivá informace: personální situace u soudů podstatnou měrou ovlivňuje rychlost soudního řízení, tedy zajišťování práva občana na projednání jeho věci bez zbytečných průtahů.
 
            Soudci Okresního soudu v Liberci:
Mgr. Taťjana Bernátková                           Mgr. František Boštík
JUDr. Irena Dlouhá                                   JUDr. Zdeňka Doležalová
JUDr. Jiří Duchoň                                     JUDr. Anna Felcmanová
JUDr. Pavlína Havelková                            Mgr.Petr Hoček
JUDr. Ivana Houdková                               Mgr. Ladislava Hrušová
Mgr. František Jahůdka                             Mgr. Jiří Kalík
Mgr. Martin Košek                                    Mgr.Tomáš Kopal
Mgr. Ondřej Matouch                                JUDr. Vladimír Maxa 
Mgr. Pavlína Mečlová                                Mgr. Pavel Pachner
JUDr.ing.arch.Kamil Podhola                     Mgr. Ondřej Plšek
Mgr. Gabriela Pudilová                              Mgr. Richard Skýba
Mgr. Lenka Stegurová                               JUDr. Helena Stará
JUDr. Jana Šecová                                   JUDr. Blanka Škrétová                     
JUDr. Jana Špidlenová                              JUDr. Jiřina Tauchmanová
 
Na vědomí:
Předseda Senátu Parlamentu České republiky
Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Kancelář prezidenta republiky
soudy v působnosti Krajského soudu v Ústí nad Labem
redakce deníků Mladá fronta DNES, Právo, Hospodářské noviny, Liberecký den
redakce časopisu Soudce
Soudcovská unie ČR


Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011