Slovo prezidenta na listopad

Vážení a milí,
 
            zdravím vás opět po roce, tradičně v čase před shromážděním, tradičně v rozpoložení, v němž se mísí pocity lehké nervozity, netrpělivého očekávání a „obyčejného“ těšení na přátele a kolegy, které nemohu potkávat tak často, jak bych si přál. Shromáždění je příležitost pro setkání, výměnu názorů, zábavu, ale hlavně pro práci. Vždy je radost pozorovat pozitivní a konstruktivní atmosféru, v níž se tradičně shromáždění odehrává, a to letošní nebude jistě jiné.
 
            Příští rok bude ve znamení loučení (samozřejmě, že nejen) dosavadního vedení Unie, tentokrát i mého, a bude velice zajímavé pozorovat první přímou volbu nového prezidenta naostro. Bude to důležitý krok pro (minimálně) nadcházející tři roky, proto je třeba k němu přistoupit s náležitou odpovědností a zavčasu se na něj připravit. Ne snad, že by měla probíhat bouřlivá prezidentská kampaň, jisté defilé kandidátů by však rozhodně proběhnout mělo, abychom příští rok mohli na shromáždění odjíždět s jasnou představou o názorech a vizích těch kolegů, kteří se o prezidentský post budou ucházet. A vzhledem k tomu, že máme náš jedinečný časopis Soudce, je vcelku logické, že by se toto defilé mělo odehrát na jeho stránkách, takže se již nyní, doufejme, můžeme těšit na příspěvky od kandidátů nejen prezidentských, ale i viceprezidentských.
 
            Tradiční listopadový příspěvek na těchto stránkách nehodlám věnovat hlubokomyslným filozofickým úvahám, ale především tomu, na co není příliš času, zároveň tomu, na co se zapomíná a co je potřeba, tedy na poděkování a chválu těm, kteří se během roku zasloužili nejen o Unii, ale o soudcovský stav vůbec, i když podobná děkování mají vždy tu nevýhodu, že se na někoho díkůhodného nepochybně zapomene.
 
            Takže alespoň namátkou děkuji Evě a Martě za to, že se starají nejen o kancelář, ale o Unii a soudce vůbec, Karlovi Havlíčkovi za Soudce, oběma čestným prezidentům za rady, názory a důstojnou reprezentaci, ať již za hranicemi nebo v médiích, oběma viceprezidentům za vždy ochotnou pomoc, Mojmírovi Putnovi za excelentní legislativní činnost, Stanislavu Findejsovi za pojišťovací akci, Markétě Čermínové za semináře v etiketě, Radce Šimkové za Soudce do škol, Jirkovi Sýkorovi za připomínkovou činnost k zákonu o soudech a soudcích, Honzovi Sváčkovi za to, že chvílemi zdatně odpoutával mediální pozornost od Soudcovské unie, kolegům Starečkovi, Mottlovi, Černému za výborné diskusní příspěvky, pro které se vždy těším na zasedání Republikové rady .......
 
            A závěrem přeci jen jistý pokus o hlubokomyslnost, kterou si však pro jistotu vypůjčím od krále Šalomouna:
 
            „Mnohé požehnání spočine na hlavě spravedlivého,
            kdežto v ústech svévolníků se skrývá násilí.
            Památka spravedlivého bude k požehnání,
            kdežto jméno svévolníků zpráchniví.“


Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011