Život nám sluší


Mgr. Šárka Hájková, členka Republikové rady SU ČR
 
            Strašně to letí. Další rok se chýlí ke konci a já mám pocit, že poslední Vánoce byly před chvílí. Moje babička by řekla, že je to známka toho, že se člověk nenudí. A podle mne by měla do velké míry pravdu. Samozřejmě se někdy dostáváme „do vleku“ malých či větších událostí různého významu, které nám případnou nudu zaženou nezávisle na naší vůli. Ale zcela jistě se z velké části nenudíme také proto, že si svou dráhu osobního a profesního života určujeme vlastní aktivitou.
            Pokud pojem aktivita, kreativita, živost či prostě život chcete-li, přenesu do profesního života soudce, tak se zcela jistě dostanu k dilematu, do jaké míry je právě z této pozice aktivita žádoucí a vhodná. Jistě si mnozí z vás vzpomenou, jak se v nedávné době řešilo působení soudce na sociálních sítích či to, zda vůbec, a pokud ano, tak jak, může soudce komentovat aktuální celospolečenské problémy a dění. Zda soudce nemá být ve všech ohledech zdrženlivý a víceméně do běhu věcí veřejných nezasahovat.
            Já si myslím, že soudce by se měl chovat vždy vhodně vzhledem k okolnostem, slušně, s nadhledem a s respektem k ostatním, s pokorou, ale zároveň se zdravým sebevědomím. A že by měl být aktivní tam, kde může, při respektování všeho shora řečeného, prospět. Tím myslím prospět i justici jako takové, byť si jsem vědoma toho, jak nadneseně to zní.
            Dostávám se tak k tomu, co jsem v minulosti opakovaně řekla a napsala. Tj., že bych si přála, aby Soudcovská unie nereagovala jen na vnější podněty, ale aby byla sama kreativní a aktivní. Aby si nejen „nastavila“ své priority, ale aby, alespoň do té míry, do jaké to je objektivně možné, věděla, jaké konkrétní kroky hodlá za účelem dosažení svých cílů podniknout. V manažerském slovníku se tomu říká „strategie“.
            Toto přání si samozřejmě musím vztáhnout i sama na sebe. Ráda bych proto byla co nejaktivnější v tom, co jsem v minulosti začala. A tak vám chci sdělit, že Republiková rada zřídila 2.11.2017 na můj návrh Kolegium pro sociální záležitosti. Otázky sociálního zabezpečení totiž vnímám jako naléhavé a mám za to, že je třeba připravit koncepci projektu „emeritního soudce“ v podobě blížící se věcnému záměru zákona, být systematicky aktivní při prosazování tohoto institutu, a stejně tak, prozatím alespoň interně, věnovat pozornost i dalším sociálním otázkám. První zasedání Kolegia se uskuteční již 1. prosince t.r. a já vás samozřejmě budu o jeho činnosti a výsledcích ráda informovat.
            A protože vás „oslovuji“ před vánočními svátky a začátkem roku 2018, tak vám chci popřát prožití Vánoc takovým způsobem, jaký se nejvíc líbí tomu kterému z vás. A do nového roku to, aby vás život bavil. Na rozdíl od Robertem Zemeckisem stvořené Madeline v podání Meryl Streep, nám totiž právě ten život či živost sluší nejvíc.
                         
 


Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011