Povzdechy nestačí

JUDr. Martina Lorencová, členka Republikové rady SU ČR


 

                     „Nikdo pro justici nic nedělá“, tak tento povzdech jsem zaslechla nedávno od jedné kolegyně.
Myslím si však, že její pocit není pravdivý. Zapomínáme totiž na každodenní aktivity Soudcovské unie. Jsem její dlouholetou členkou. Vnímám, jak se výrazně stupňuje její vliv na změny v justici. Stále více členů unie prezentuje své názory v médiích. Prezidentka, viceprezidenti, čestní prezidenti i další naši kolegové se vyjadřují k aktuálním problémům v soudnictví a ke změnám právního řádu. Stanoviska unie vyžadují i ministerstva a zákonodárci.
                     Unie vytvořila několik interních odborných kolegií. Například Kolegium pro občanskoprávní věci vypracovává stanoviska k návrhům na změny právního řádu (nyní aktuálně k návrhům ministerstva změnit procesní předpisy). Vzniklo odborné kolegium, které se zabývá sociálními záležitostmi soudců. Aktivně pracuje i Kolegium pro řízení a správu okresních soudů, Kolegium pro elektronizaci justice a také Kolegium trestního práva.
                    Unie zorganizovala v dubnu 2018 interní konferenci ke kariérnímu řádu soudce, nadále se snaží precizovat a sjednocovat podmínky pro výběr a jmenování do funkce soudce, jeho profesní vývoj, kárnou odpovědnost (viz podíl unie na nedávné konferenci o kárné odpovědnosti soudce konané na Nejvyšším správním soudě ČR v Brně).
                    Dále musím zdůraznit naši stále výraznější spolupráci s mezinárodními justičními organizacemi. Soudcovská unie je aktivním členem Mezinárodní asociace soudců a také MEDELu, organizace evropských soudců a státních zástupců za demokracii a svobodu. Je důležité podílet se na mezinárodním justičním dění.
                    Nesmíme zapomenout ani na naše snahy změnit odměňování justiční administrativy. Představitelé soudcovské unie opakovaně jednají s příslušnými ministerstvy ohledně zvýšení mezd našich důležitých spolupracovníků a ocenění jejich stále odpovědnější a sofistikovanější práce.
                      Nepochybně je výkon práce soudce stále náročnější. Zatěžují nás neustálé změny právního řádu, judikatury, používání „stále se vylepšujících“ počítačových programů, datové schránky.
                     Projevuje se důraznější společenský tlak na výkonnost v soudnictví a především komplikovaný lidský rozměr naší práce. Nemohu se zbavit dojmu, že občas zapomínáme v naší práci na to být soudcem empatickým, představitelem společenské morálky a etiky. Někdy si neuvědomujeme, že naše rozhodnutí jsou důležitá pro kultivování společenského dění, ovlivňují rodinné, sousedské, podnikatelské a společenské vztahy. Buďme tedy soudci dostatečně morálně vyzrálými, společensky korektními, svědomitými. Chápu, že téměř literární apel se již v současné době moc nenosí, ale je občas nezbytné zamyslet se a tříbit svůj pohled na naši práci a hlavně její smysl.
                      I v tomto směru nám unie vytváří prostor pro aktivní podíl na proměnách soudnictví. Členů unie je již přes tisíc. Je to významný počet. Také bych ráda vyzdvihla několik soudců, kteří finančně pravidelně podporují unii, aniž by byli jejími členy (byla jsem několik let členkou kontrolní komise a při kontrole účetních dokladů unie jsem byla tímto zjištěním velmi mile překvapena). Děkuji tímto všem přispěvatelům za nás členy unie.
                      Neříkejte tedy „nikdo nic nedělá“, ale zamyslete se, zda i vy můžete přispět ke zlepšení stavu justice. Vždyť aktivita nebo podpora každého z nás může být důležitá pro celé soudnictví.

JUDr. Martina Lorencová

 


Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011