Syndrom vyhoření

Mgr. Lenka Eliášová, členka Republikové rady SU ČRPřečtení úvodníků mých kolegů z předcházejících vydání časopisu Soudce v letošním roce mě přivedlo na myšlenku zaměřit svůj příspěvek na téma „syndromu vyhoření“. Nedávno jsem na internetu četla zajímavý článek s názvem: „Roční volno učitelů má zabránit vyhoření, na tvůrčí pauzu však chybí lidi“.  

Co je vlastně syndrom vyhoření? Jak jsem si našla na chytrých stránkách pana „Googela“, jde o ztrátuprofesionálního zájmu, ztrátu nadšení. Syndrom vyhoření se vždy projevuje vyčerpáním, opotřebením, celkovou únavou, přičemž se projevuje v následujících fázích.
 

  • Nadšení: člověk v určité oblasti srší elánem, má velká očekávání, zanedbává svoje volnočasové aktivity. Projevuje se především krátce po jmenování dotyčného do funkce soudce.
  • Stagnace: počáteční nadšení jedince uvadá, a dotyčný se těší na dovolenou s tím, že si od práce odpočine.
  • Frustrace: člověka začínají zajímat otázky smyslu (vlastní práce), protože se opakovaně setkává s překážkami. Zde dotyčnému již dochází, že i když se prvotně těšil na dovolenou, jednou se z ní musí vrátit a spisy na něj čekají.
  • Apatie: přichází po déle trvající frustraci, když na frustrující situace nemá dotyčný vliv (ať už domněle nebo objektivně). Mnozí lidé se potýkají s tzv. HH-syndromem charakterizovaném bezmocností a beznadějí. Vtéto situaci se už na dovolenou ani netěší, protože spisy jsou všude a pořád přibývají.
  • Vyhoření: jako poslední nastává období emocionálního vyčerpání, pocit ztráty sebe, kdy se jedinec cítí jen jakokolečko ve více či méně promazaném stroji.

Je naprosto nepochybné, že každodenní kontakt učitele a žáka počínaje základní, přes střední až po vysokou školu učitele nezřídka umoří, avšak je zde ke shledání paralela se soudním stavem, u kterého dochází také takřka k dennímu kontaktu se stranami řízení, u kterých nezřídka jejich nevycválanost a nezvedenost vede soudce k prvotní lítosti nad absencí rákosky v jednací síni ke zjednání pořádku. Na tuto „procesně perzekuční lítost“ po určité době u části soudců navazuje shora uvedený syndrom vyhoření. Soudní stav však, na rozdíl od stavu učitelského, nemá každoroční prázdniny pro uvedení svého těla a duše do čerstvé kondice umožňující úderem prvního září opětovné maximální nasazení. Je tedy naprosto logické a správné vyvolat obdobně jako u učitelů debatu týkající se tématu udělování justičního volna po určeném počtu odsouzených let.

Pokud oko laskavého čtenáře tohoto úvodníku dospělo až sem, znamená to, že zvídaví čtenář rozhodně netrpí syndromem vyhoření, pokud cítí zápach, nejedná se o syndrom, ale o požár . Po jeho uhašení doporučuji provedení kontrolního testu, a v případě negativního výsledku využít posledních krásných dnů babího léta k opětovnému načerpání sil potřebných pro další justiční činnost.

TEST: 

1. Máte pocit, že se oproti dřívějšku snadněji unavíte?

2. Považujete se momentálně za celkově vyčerpaného člověka bez jakékoliv energie?

3. Je vaše pracovní tempo vysoké, ale dobrého pocitu z vykonané práce se vám ani tak nedostává?

4. Otravuje vás hodnocení ostatních, že poslední dobou nevypadáte dobře?

5. V konverzaci s jinými se o své práci vyjadřujete více negativně než pozitivně?

6. Přemáhá vás často pocit smutku či nevysvětlitelného zoufalství?

7. Zvyšuje se míra, s jakou zapomínáte na pracovní záležitosti?

8. Je v poslední době snadné vás vytočit či rozčílit?

9. Pozorujete na sobě cholerický až agresivní postoj vůči kolegům a práci jako takové?

10. Otravuje vás přítomnost jiných lidí na pracovišti?

11. Omezili jste setkávání s přáteli a blízkými?

12. Nedovoluje vám práce věnovat se oblíbeným činnostem?

13. Trápí vás více tělesných obtíží – bolesti hlavy, zad, svalů, kloubů apod.?

14. Jste na konci dne zmatení a nejste si jistí, zda jste udělali vše, co jste měli?

15. Pociťujete radost mnohem méně než dříve?

16. Postrádáte poslední dobou smysl pro humor?

17. Máte pocit, že ostatním nemáte co říci?

Výsledek:

Na každou uvedenou otázku si odpovězte dle bodové stupnice 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5, přičemž 
0 = zcela nesouhlasí a 5 = stoprocentně souhlasí. Po sečtení bodů můžete přejít k vyhodnocení níže:

0 až 25 = teoreticky nic nenasvědčuje tomu, že by vám syndrom vyhoření hrozil

26 až 35 = projevují se u vás příznaky typické pro stres a nadměrnou zátěž, zkuste přehodnotit své návyky

36 až 50 = je pravděpodobné, že se u vás dříve nebo později syndrom vyhoření projeví, změňte svůj životní styl a načerpejte nové síly, zahajte prevenci.

51 až 65 = nebojte se požádat o radu odborníka, který zhodnotí váš momentální stav, vše napovídá tomu, že vás syndrom vyhoření sužuje

66 až 90 = splňujete veškeré teoretické předpoklady, že jste syndromem vyhoření ochromeni, a to v jeho hlubší a pozdější fázi, zahajte ihned léčbu.Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011