Další informace


V Darovanském dvoře na Plzeňsku skončilo v sobotu 19. 10. 2013 jednání vrcholného orgánu profesní justiční organizace. Na shromáždění se sešlo patnáct desítek delegátů reprezentujících všechny územní sekce Soudcovské unie. Jedním z nejvýraznějších témat sněmu se stala problematika elektronizace justice. V kritických diskusích soudci zdůrazňovali zejména fakt, že nevyvážená úroveň softvarového i hardwarového vybavení a disfunkčnost některých systémových prvků brání tomu, aby se elektronizace již nyní stala skutečně výkonným a efektivním nástrojem podporujícím rychlost rozhodování.
Kancelář SU ČR oznamuje, že podle § 17, odst. 4 Stanov Soudcovské unie ČR svolává prezident JUDr. Tomáš Lichovník již 23. Shromáždění zástupců SU ČR. Uskuteční se ve dnech 18. a 19. října 2013 v resortu Darovanský dvůr (Kongres & Golf & Wellness hotel) v Darové 3, 338 24 Břasy. Přihlášky delegátů přijímá kancelář do 1. října 2013.
Magistrats Européens pour la Démokracie et les Libertés (Evropská asociace soudců a státních zástupců za demokracii a svobodu). Ve dnech 15. – 16. března 2013 jsem se v Gdaňsku zúčastnila prvního zasedání MEDELU v tomto roce a konference o nezávislosti justice spolupořádané Sdružením polských soudců (Iustitia) a Unií polských státních zástupců. Konferenci zahájil svým vystoupením Tomasz Tadeusz Koncewicz, profesor práva na Universitě v Gdaňsku. Podstatnou část své přednášky věnoval soudcovské nezávislosti a proměně soudní moci ve středoevropských státech. V této souvislosti doporučoval článek českého právníka Michala Bobka „The Fortress of Judicial Independence and the Mental Transition of the Central European Judiciaries“ publikovaný v European Public Law, Volume 14, Issue 1 (Kluwer Law International, 2008).
V pátek 25. ledna 2013 byly v TOP hotelu v Praze vyhlášeny výsledky celojustiční soutěže Právník roku 2012. Skleněnou plastiku sv. Yva a titul Právník roku 2012 udělila odborná porota v jedenácti kategoriích. Mezi oceněnými byli také soudci. Do právnické síně slávy vstoupila doc. JUDr. Ivana Štenglová, která do konce roku 2012 působila jako předsedkyně senátu Nejvyššího soudu ČR a nyní je vysokoškolskou pedagožkou. Ocenění také převzali JUDr. Eliška Wagnerová, Ph.D., bývalá místopředsedkyně Ústavního soudu ČR, nyní senátorka Senátu Parlamentu ČR, a JUDr. Zdeněk Krčmář, předseda senátu Nejvyššího soudu ČR.
Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně Vás zve na 41. reprezentační právnický ples. Koná se 16. března 2013 od 19.00 hodin v hotelu International v Brně. Vstupenky občanské za 450,-Kč a studentské v ceně 300,-Kč lze zakoupit v elektronickém předprodeji od 7. 2. 2013 a v osobním předprodeji od 4. 3. 2013 na Právnické fakultě, Veveří 70, tel. 549496086. Další informace na www.law.muni.cz nebo ples@law.muni.cz.
Tiskové informace společnosti HBT z akcí probíhajícího Pražského právnického podzimu 2012: Dne 20. listopadu 2012 se na půdě Právnické fakulty UK v Praze a za její podpory uskutečnil kulatý seminární stůl k aktuálním otázkám sociální politiky. Akce, která je součástí Pražského právnického podzimu 2012 a jíž poskytl záštitu veřejný ochránce práv, shromáždila u jednoho stolu sociální pracovníky, opatrovnické soudce, advokáty, vrcholné představitele Ministerstva práce a sociálních věcí, odborníky z oblasti sociální politiky i představitele médií.
Havlíček Brain Team ve spolupráci s Agenturou NKL Žofín pořádají již XII. REPREZENTAČNÍ PLES Městského soudu v Praze.
Nominujte svého kandidáta na ocenění! Česká advokátní komora a akciová společnost EPRAVO.CZ vyhlásily již 8. ročník prestižní celojustiční soutěže – Právník roku 2012. Tradičními partnery soutěže jsou Soudcovská unie ČR, Unie státních zástupců ČR, Notářská komora ČR, Exekutorská komora ČR, Unie podnikových právníku ČR a Jednota českých právníků. Záštitu soutěži jako každoročně poskytuje Ministerstvo spravedlnosti ČR a již druhým rokem záštitu převzal osobně i premiér vlády ČR RNDr. Petr Nečas. Ceny sv. Yva může získat v jednotlivých kategoriích soutěže příslušník kterékoliv právnické profese, pokud v oblasti svého působení dosáhne mimořádných výsledků. V kategorii Právnická síň slávy jde o ocenění za celoživotní dílo. Ceny sv. Yva budou předány na slavnostním galavečeru se společenským programem dne 25. ledna 2013 v CLARION CONGRESS HOTELU v Praze.
Soudcovská unie České republiky ve spolupráci s Velvyslanectvím USA v ČR pořádá konferenci "Osobnost soudce vnějším pohledem". Koná se 24. září 2012 od 10 hodin v prostorách Amerického centra Velvyslanectví USA v Praze.
Bližší informace o Soudcovské unii ČR najdete v rubrice O nás. Podrubriky představují členy vedení a obsahují základní dokumenty SU ČR.Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011