Začal sněm Soudcovské unie ČR - tisková zpráva

Dnes bylo v Přerově zahájeno 29. Shromáždění delegátů Soudcovské unie ČR. Delegáty a hosty z domácích i zahraničních justičních institucí a představitele politického života přivítala prezidentka Daniela Zemanová.
Před účastníky sněmu předstoupil předseda poslanecké sněmovny Radek Vondráček. Ze svých zkušeností vrcholného politika potvrdil, že česká justice patří mezi špičky justice ve střední a východní Evropě a vyslovil také přesvědčení, že je potřeba pokračovat v širším dialogu mezi mocí výkonnou, zákonodárnou a soudní.
Ministryně spravedlnosti Marie Benešová mimo jiné rovněž zmínila novelu zákona o státním zastupitelství a ocenila spolupráci Soudcovské unie na novele zákona o soudech a soudcích.
Prezidentka Unie ve svém vystoupení poukázala na rostoucí zájem veřejnosti o justici a zdůraznila, že je třeba zaměřit pozornost na výběr soudců a vytvořit podmínky pro jejích osobnostní růst. Připomenula také letošní výročí událostí 17. listopadu 1989. Daniela Zemanová jako nejvyšší představitelka SU ČR rovněž předala historicky poprvé Cenu Jana Vyklického Günterovi Woratschovi z Rakouska. Cenu obdržel za výjimečné počiny v soudnictví na mezinárodním poli, ale také za jeho přínos v rozvoji stavovské organizace soudců ČR.
V diskusi vystoupil předseda Nejvyššího soudu ČR Pavel Šámal, který svůj příspěvek zaměřil na etiku. Za Nejvyšší správní soud ČR vystoupil soudce Josef Baxa. Hovořil o nutnosti vyřešit problém přetíženosti NSS.
V dopolední části výročního zasedání profesní organizace soudců ČR vystoupili i další hosté.
Sněm pokračuje dnes do večerních hodin. Mimo jiné se bude zabývat soudcovskou etikou a psychickou odolností soudce.
Jednání vyvrcholí zítra dopoledne.


Kancelář SU ČR
737 467 655


Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011