K závěrům sněmu Soudcovské unie

Sněm konstatoval, že zveřejňování informací o rozhodovací činnosti soudců bez zohlednění jedinečných okolností je zavádějící a vzhledem k zásadě zákonného soudce bezpředmětné.

Delegáti uložili Republikové radě:
- Hledat legislativní nástroje, které by vedly k posílení psychické a fyzické odolnosti soudců, neboť soudci patří mezi profesní skupiny ohrožené syndromem vyhoření.
- Dopracovat koncepci Otevřeného souboru etických dilemat soudce.

29. Shromáždění delegátů SU ČR zvolilo nové členy Etického soudu unie.
Se závěry rokování seznámili členové vedení Soudcovské unie ČR zástupce médií.

Kancelář SU ČR
 

Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011