Prohlášení k 17. listopadu

Soudcovská unie si při příležitosti výročí 17. listopadu připomíná, že již 30 let žijeme ve svobodném a právním státu. Uvědomujeme si zároveň, že tyto hodnoty vyžadují trvalé úsilí pro jejich zachování a rozvoj. Problémy, se kterými se setkáváme, včetně nedostatků v justici, vnímáme jako přirozenou součást každého demokratického systému, tedy nikoliv jako jeho zpochybnění, ale neustálou výzvu. Svobodné a nezávislé soudnictví není neměnný stav, musíme ho udržovat trvalou pozorností a aktivitou. To Soudcovská unie považuje za zásadní součást své činnosti. Jsme odhodláni vynakládat i nadále úsilí a energii k pozdvihnutí úrovně soudnictví a poskytování spolehlivé ochrany práv všech občanů České republiky. 
Užijme si nedělní výročí s radostí a hrdostí na velký pokrok, ke kterému od listopadu 1989 v našem soudnictví došlo!
 
Daniela Zemanová
prezidentka Soudcovské unie


Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011