Právník roku 2019

15. ročník soutěže Právník roku 2019 vyvrcholil v pátek 31. ledna 2020 v brněnském hotelu Cosmopolitan Bobycentrum. Deset právníků z různých oblastí práva převzalo na slavnostním galavečeru titul Právník roku 2019. Mezi oceněnými byli soudci JUDr. Robert Fremr, JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D. a JUDr. Jolana Maršíková.
Na fotografii jsou vítězové jednotlivých kategorií:

Občanské právo (hmotné, procesní) – doc. JUDr. Petr Liška, Ph.D., LL.M., dlouholetý šéf právního odboru České spořitelny, vysokoškolský pedagog na Právnické fakultě UK i Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni.
Trestní právo (hmotné, procesní) – JUDr. Robert Fremr, uznávaný trestní soudce, soudce Nejvyššího soudu ČR, nyní do roku 2021 působí jako místopředseda Mezinárodního trestního soudu v Haagu.
Správní právo – Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová, advokátka z Mohelnice specializující se na kauzy municipalit, zastupuje starosty a zastupitele, je zakladatelka právní osvěty pro komunální politiky.
Rodinné právo – JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D., soudce, předseda senátu Nejvyššího soudu ČR, český styčný soudce ve věcech rodinného práva dle haagské úmluvy o únosech dětí.
Insolvenční právo – JUDr. Jolana Maršíková, soudkyně, místopředsedkyně Krajského soudu v Hradci Králové na obchodním úseku se specializací na insolvenční spory.

Kategorie se zvláštními kritérii

  • Talent roku (pro mladé začínající právníky)
    • 1. místo JUDr. Jakub Drápal, M. Phil., doktorand PF UK v Praze, výzkumný pracovník Ústavu státu a práva AV ČR a asistent ústavní soudkyně
    • 2. místo JUDr. Veronika Dvořáková, samostatná advokátka v Kolíně
    • 3. místo Mgr. Marek Cupka, advokátní koncipient v AK HKDW Legal
  • Ocenění PRO BONO – Mgr. Vítězslav Dohnal, advokát, společník Advokátní kanceláře Dohnal & Bernard, s. r. o. z Tábora a zakladatel Pro bono aliance
  • Zvláštní cena sv. Yva za zásluhy o advokacii – JUDr. Ladislav Krym, advokát z Prahy, dlouholetý předseda kárné komise ČAK, v letech 2004–2019 tajemník ČAK
  • Právnická síň slávy (za výjimečný celoživotní přínos českému právu) – JUDr. Petr Ritter a JUDr. Zdeněk Šťastný, advokáti z Olomouce, advokátní funkcionáři, spisovatelé, spolutvůrci prvního polistopadového zákona o advokacii, zakladatelé nadace a celoživotní propagátoři advokátního povolání.


Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011