TISKOVÁ ZPRÁVA

Odborná konference s názvem „Novela zákona o soudech a soudcích – systémové změny v soudnictví“ se uskutečnila 7. února 2020 v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.
Pod záštitou jejího předsedy ji uspořádala Soudcovská unie ČR. Celorepublikovou konferenci v Praze mimo jiné navštívili vedoucí představitelé obou nejvyšších soudů, ministerstva spravedlnosti, ale také mnozí poslanci, senátoři a zejména soudci ze všech stupňů soudů. 
 
V zahajovacím projevu promluvil k účastníkům předseda sněmovny Radek Vondráček, který uvítal příležitost odborné diskuse k této významné novele celého soudnictví a informoval účastníky o aktuálním stavu jejího projednávání ve sněmovně.
 
Předseda ústavněprávního výboru sněmovny Marek Benda se vyjádřil k několika konkrétním bodům novely. Zdůraznil zejména nutnost vyjasnění pozice místopředsedy soudu a zabýval se také otázkou prostupnosti právnických profesí.

Michal Franěk, náměstek ministryně spravedlnosti ČR, přítomné seznámil se záměry ministerstva jako předkladatele této novely. Vyzdvihl, že novela byla připravena na Ministerstvu spravedlnosti ČR v úzké spolupráci se zástupci justice.

Prezidentka SU ČR Daniela Zemanová zdůraznila, že podobu a úroveň soudnictví ovlivňují nejvíce osoby uvnitř tohoto stavu a právě návrhy novely se týkají jejich výběru. Přijetí zákonné úpravy výběru soudců je letitý deficit, který tato novela napravuje.
 
Předseda Nejvyššího správního soudu ČR Michal Mazanec mimo jiné ocenil poctivý a důkladný přístup Ministerstva spravedlnosti ČR k přípravě rozsáhlých změn pro praktický chod soudnictví.
 
Do široké rozpravy se zapojili mnozí další účastníci konference. Její průběh jednoznačně doložil, že návrhy na změny ve výběru soudců a soudních funkcionářů činí z této novely jednu z klíčových podmínek rozvoje soudnictví.
 
Kancelář SU ČR 
 


Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011