Iniciativa „Evropa pro Polsko“ k podpoře polského soudce Igora Tuleyi a na obranu vlády práva v Evropě

Kárná komora polského Nejvyššího soudu bude dne 9. června 2020 rozhodovat o odnětí imunity soudce Igora Tuleyi. Má být potrestán za vydání rozhodnutí, kterým povolil vyšetřování porušení pravidel hlasování v Parlamentu, a za zpřístupnění tohoto rozhodnutí médiím. Současná kárná komora Nejvyššího soudu přitom dle rozhodnutí Soudního dvora EU není pokládána za soud, nebyla řádně a nezávisle obsazena a je používána jako politický nástroj k podrobení si soudců, proto byla její činnost pozastavena (rozhodnutí SDEU ze dne 8. 4. 2020 číslo C-791/19).

Řízení před Kárnou komorou povolila Malgorzata Manowska, nedávno jmenovaná do funkce předsedkyně polského Nejvyššího soudu. Na Nejvyšší soud byla jako soudkyně navržena (stejně jako všichni soudci nyní zasedající v Kárné komoře) Národní radou pro soudnictví, jejíž nezávislost též zpochybnil Soudní dvůr EU (rozhodnutí ze dne 19 11. 2019, věc C-585/18, C-624/18, C-625/18).

Odnětí imunity, o kterém bude Kárná komora Nejvyššího soudu rozhodovat, může mít pro soudce dalekosáhlé osobní následky - hrozí mu ztráta funkce a trest odnětí svobody až na tři roky. Věc má však významné negativní důsledky pro celou společnost, jedná se o cílené zastrašování soudců ze strany státu. Ten soudcům vysílá jednoznačný vzkaz, že pokud rozhodnou negativně vůči výkonné nebo zákonodárné moci, mohou být postiženi i oni. Riziko těchto represí zvyšuje i to, že v Polsku vykonává funkci Generálního prokurátora (tj. Nejvyšší státní zástupce) ministr spravedlnosti Z. Ziobro. Ten byl v minulosti velmi aktivní v postihování soudců, kteří v rozhodovací činnosti nepodpořili vládní stranu a její justiční reformu.

Různé instituce v mnoha evropských státech iniciativou Evropská zeď protestují proti postupu Kárné komory Nejvyššího soudu a vyjadřují podporu soudci Igoru Tuleyovi a nezávislosti polské justice.

Soudcovská unie se k těmto protestům připojuje, neboť o imunitě soudce v daném případě rozhoduje orgán, jehož nezávislost je významně zpochybněna, a v právním státě je zcela nepřípustné soudce stíhat za rozhodovací činnost!

 Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011