Vyhlášení voleb do orgánů Soudcovské unie ČR v roce 2020

Vzhledem ke zrušení Shromáždění delegátů svolaného původně na 16. – 17.10.2020 kvůli opatřením vlády proti šíření koronaviru vyhlásila prezidentka SU za použití § 19 zákona č. 191/2020 Sb. volby do orgánů Soudcovské unie mimo Shromáždění delegátů písemnou formou. Volby proběhnou korespondenčně. Volební komise sečte hlasy dne 3.11.2020, v závislosti na podaných námitkách potvrdí výsledky voleb nejpozději do 6.11.2020.
 
 

Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011