Publikace k 30. výročí založení SU ČR

Dnešního dne vychází publikace k třicátému výročí založení Soudcovské unie. Má připomenout, jak a proč Soudcovská unie vznikla, jakou úlohu má a měla pro soudce i celou společnost. Sestavil ji Tomáš Němeček. Najdete v ní mimo jiné dobové fotografie a dokumenty, rozhovory s prezidenty Soudcovské unie nebo unikátní kompletní soubor usnesení ze Shromáždění delegátů SU, který poskytuje plastický obraz toho, čím se unie v každém jednotlivém roce zabývala.

Knihu jsme bohužel vzhledem k současným omezením nemohli veřejně "pokřtít", představujeme Vám ji tedy alespoň
v tomto krátkém videu:  Kniha SUČR https://youtu.be/ufb8DHitAoY
Zájemcům je kniha k dispozici v kanceláři Soudcovské unie.
 

Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011