Prohlášení SU ČR

Dne 22. 1. 2021 byla v Poslanecké sněmovně schválena novela zákona o soudech a soudcích. Na znění této novely, která přináší zejména potřebné sjednocení přípravné služby a výběru nových soudců a soudních funkcionářů, Soudcovská unie ČR významně a dlouho spolupracovala a podporuje ji. Jde o slušné kompromisní řešení přijatelné pro justici i ostatní moci v zemi, což pokládáme za důležité. Lítost vyjadřujeme jen nad tím, že bohužel nebyl schválen také pozměňovací návrh zavádějící studijní volno pro soudce. To by přispělo k dobré zdravotní i odborné kondici soudcovského stavu.    


Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011