Mezinárodní soudcovská asociace IAJ-UIM v roce 2021

         
   JUDr. Tomáš Novosad, zástupce SU ČR v Mezinárodní soudcovské asociaci IAJ-UIM 


 
Také v roce 2021 se představitelé IAJ-UIM zasazovali po celém světě o udržení soudcovské nezávislosti a vlády práva. Řešili ovšem ve spolupráci s dalšími subjekty také aktuální závažné události dotýkající se bezprostředně osobních poměrů, bezpečnosti a životů soudců v Turecku a v Afghánistánu.
V září se konal dvoudenní on – line sněm zástupců národních soudcovských asociací, kterého se zúčastnila také Soudcovská unie ČR. V úvodní řeči prezident Tony Pagone zmínil mimo jiné velké nároky kladené na soudce v souvislosti s pandemií a dále poprosil delegáty, aby iniciovali ve svých zemích jakoukoli možnou pomoc pro soudkyně z Afghánistánu, které se po změně režimu ocitly v ohrožení.  Dále delegáti schválili vstup dvou nových národních soudcovských asociací do IAJ-UIM, a to Gabonu a Filipín. Letošní sněm byl také sněmem volebním – novým prezidentem byl zvolen pan José Igreja Matos, portugalský soudce a 1. viceprezident IAJ-UIM. Bylo zvoleno šest nových viceprezidentů, přičemž prvním viceprezidentem (a také prezidentem Evropské soudcovské asociace) byl zvolen pan Đuro Sessa z Chorvatska. Do své funkce byl znovu zvolen generální sekretář pan Giacomo Oberto z Itálie.    
V posledních měsících vydala IAJ-UIM (respektive její evropská odnož EAJ) tato prohlášení a rezoluce:
  • společné stanovisko Mezinárodní soudcovské asociace a Mezinárodní asociace soudkyň týkající se afghánských soudců po změně režimu; obě asociace vyzvaly k udělování humanitárních víz
  • rezoluce týkající se Polska  
  • rezoluce týkající se Slovenska – ohledně legislativních změn na Slovensku ve vztahu k justici a vládě práva včetně plánované tzv. nové mapy justice
  • prohlášení týkající se Černé Hory – zaslané představitelům Černé Hory a reagující na významné snížení věku povinného odchodu do důchodu pro soudce a na to, že je tento věk odlišný u soudců a soudkyň
Veškeré rezoluce, prohlášení atd. jsou dostupné na stránkách www.iaj-uim.org v sekci News & Events.


Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011