Vyšel SOUDCE 4/22

Dubnové vydání stavovského periodika přináší například příspěvek JUDr. Martina Foukala nazvaný Proč Sjezd českých právníků?, dále pravidelnou rubriku Slovo soudce, do níž přispěl Mgr. Miroslav Jurman, rozhovor s JUDr. Milanem Čečotkou, předsedou Krajského soudu v Brně,  či zprávu Mgr. Karolíny Tylové, LL.M. z konference "Právní stát versus vláda práva" a zasedání správní rady MEDELu v Cluji.
Blíže k obsahu:
Slovo soudce
Malý pokus o podporu pozitivních myšlenek (Mgr. Miroslav Jurman)
Rozhovor s JUDr. Milanem Čečotkou, předsedou Krajského soudu v Brně 
Články
Za účelem ochrany zájmů dítěte: koncepce § 474 odst. 1 ZŘS
(Mgr. Robin Brzobohatý, Ph.D., Mgr. Ing. Martina Cirbusová, Ph.D.) 
Mediace očima zapsané mediátorky a soudkyně
(Mgr. Michaela Kopalová, JUDr. Soňa Soukupová) 
Proč Sjezd českých právníků?
(JUDr. Martin Foukal) 
Judikatura
Z únorového zasedání občanskoprávníhoa obchodního kolegia Nejvyššího soudu
(Zpracoval: Mgr. Vladimír Brotan,
Metodická spolupráce: JUDr. Petr Vojtek) 
Jak žije Soudcovská unie
Zápis z jednání Republikové rady Soudcovské unie ČR 
Konference Právní stát versus vláda práva a zasedání správní rady MEDELu v Cluji 
KARLOVARSKÉ PRÁVNICKÉ DNY

Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011