Začal sněm Soudcovské unie ČR

Dnes bylo v táborském Hotelu Dvořák zahájeno 32. Shromáždění delegátů SU ČR. Účastníky v regionu přivítala předsedkyně Krajského soudu v Českých Budějovicích. Poté vystoupil prezident stavovské organizace soudců ČR Libor Vávra. Zaměřil se na témata, kterými se Soudcovská unie v uplynulém období zabývala. Zvýšenou pozornost věnoval mimo jiné nedostatečnému finančnímu ohodnocení práce odborného aparátu soudů a naléhavé potřebě ho řešit. Hovořil také o způsobu jmenování soudců i dalších aktuálních problémech českého soudnictví. Dopoledne také vystoupili vysocí ústavní činitelé z ČR a významní hosté ze Slovenska, Rakouska, Polska, Chorvatska, Nizozemí i USA.
V odpoledních hodinách delegáti v pracovních skupinách diskutují o vnitřní mobilitě v justici a kariérním řádu soudců, pozornost rovněž věnují odbornému personálu soudů.
Cenu Jana Vyklického převzal za celoživotní práci pro Soudcovskou unii emeritní soudce Nejvyššího soudu ČR Mojmír Putna.
Se závěry výročního rokování seznámí členové vedení SU ČR zástupce médií na brífinku v sobotu 15.10. 2022 ve 13 hodin v Hotelu Dvořák.
 
Kancelář  SU ČR
e-mail: kancelar@soudci.cz
737 467 655, 603 931 155


Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011