Prohlášení Soudcovské unie k výměně ministra spravedlnosti

Soudcovská unie vyzývá představitele výkonné moci k podání přesvědčivého vysvětlení důvodů výměny na postu ministra spravedlnosti.

Ministr spravedlnosti má v České republice velmi silný vliv na justici, vytváří podmínky pro výkon soudní moci. Ústavní soud v několika nálezech zdůraznil široké kompetence představitelů moci výkonné ve vztahu k moci soudní a z toho vyplývající obtížné dodržování rovnováhy mezi státními mocemi, které je základním znakem právního státu. Každá změna na postu ministra spravedlnosti vzhledem k jeho zásadnímu vlivu soudnictví dočasně destabilizuje a oslabuje.

Za těchto okolností mají být změny na postu ministra spravedlnosti prováděny zcela výjimečně a uvážlivě, pokud k nim dochází v průběhu volebního cyklu, je třeba je přesvědčivě odůvodnit. Aktuální změna takto vysvětlena nebyla. Ministr spravedlnosti byl ve své funkci několik měsíců, během kterých ministerstvo pod jeho vedením plnilo své povinnosti a dosáhlo několika významných výsledků (např. stabilizace poměrů administrativních pracovníků soudů, předložení významné novely zákona o soudech a soudcích). Není proto zřejmé, z jakých důvodů dochází k jeho výměně v tuto chvíli, což zakládá pochybnosti, zda v České republice je dodržován princip rovnováhy státních mocí a zda nedochází k porušování principů právního státu.
 


Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011