Připravované akce


Soudcovská unie ČR ve spolupráci s Právnickou fakultou UK v Praze a Právnickou fakultou UP v Olomouci pořádají ve čtvrtek 23. května 2019 od 13,00 hod. v budově PF UK v Praze (místnost č. 38 – v přízemí) seminář „Soudcovské etické kodexy a způsoby vynucování jejich plnění". Přednášet bude odborník na profesní etiku právníků prof. James E. Moliterno z Washington and Lee University School of Law ze Spojených států amerických, který se účastnil mimo jiné přípravných prací na Etickém kodexu slovenských soudců.
Dubnové vydání stavovského periodika přináší rozhovor s náměstkem ministra spravedlnosti Mgr. Michalem Fraňkem. I v tomto vydání pokračuje cyklus, ve kterém předsedové představují jednotlivé krajské soudy. Tentokrát do časopisu SOUDCE přispěl JUDr. Ljubomír Drápal, předseda Krajského soudu v Praze. Autorem Slova soudce je Mgr. Tomáš Mottl, jehož příspěvek vychází pod titulkem "Dubnové justiční pranostiky". Čtvrté letošní číslo obsahuje i další pravidelné rubriky a informace z dění v soudnictví i v profesní organizaci soudců ČR.
cyklus konferencí před volbami do Evropského parlamentu. Více podrobností v detailu.
Dne 23. února 2019 od 19 hodin se v Obecním domě v Praze koná Právnický ples, tradiční vrchol společenské sezony právnické obce, jehož kořeny sahají až do roku 1870. Ples je pořádán Spolkem českých právníků Všehrd ve spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze.
Pražské sdružení Jednoty českých právníků zve na lednové akce: Seminář "Obchodní závazky s mezinárodním prvkem" a odbornou přednášku "Práva spotřebitele ve vztahu k úvěrovým společnostem".
Stálá konference českého práva ve spolupráci s partnery si Vás dovolují pozvat na listopadová sympozia: Aktuální právní problémy exekucí (9. listopadu 2018 od 9.00 do 14.00 hod.), CEVRO Institut, z. ú., Jungmannova 17, 110 00 Praha 1 – Nové Město a Hromadné žaloby (14. listopadu 2018 od 9.00 do 14.00 hod.), Vlastenecký sál Karolina, Ovocný trh 3, Praha 1 – Staré Město.
Říjnové vydání stavovského periodika nabízí rozhovor s JUDr. Ivanou Hrdličkovou, Ph.D., předsedkyní Zvláštního tribunálu pro Libanon. Desáté číslo časopisu Soudce přinese také odborné články, zprávy a další informace z justičního prostředí.
Prezidentka Soudcovské unie ČR svolává dle § 17, odst. 4 Stanov SU ČR 28. Shromáždění delegátů stavovské organizace soudců ČR. Uskuteční se ve dnech 12. a 13. října 2018 v Táboře. Bližší informace - viz pozvánka.
Stálá konference českého práva zve na letošní nejbližší akce Pražského právnického jara. 16. března 2018 od 9 do 13 hod. na sympozium Právní aspekty kampaně „Me Too“, koná se ve Vlasteneckém sálu Karolina (Praha 1). 23. března 2018 od 9 do 14 hod. na sympozium Právní aspekty podílového spoluvlastnictví, uskuteční se v sídle Krajského úřadu Středočeského kraje (Praha 5).
Spolek českých právníků Všehrd zve na 10. února 2018 od 19 hodin do Obecního domu v Praze na Právnický ples 2018, tradiční vrchol společenské sezony právnické obce, jehož kořeny sahají až do roku 1870. Spolek českých právníků Všehrd v roce 2018 oslaví 150 let od svého založení. Ples je tradičně pořádán ve spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze. Právnický ples je místem pro setkání vrcholných osobností napříč všemi kulturními a společenskými kruhy. Tato jedinečná kulturní akce má také benefiční rozměr - výtěžky z minulých let jsme věnovali na rekonstrukci výtahu "páternoster" v budově fakulty. Letošní případný výtěžek bude věnován na další rozvoj interiéru budovy Právnické fakulty Univerzity Karlovy, který by měla určit připravovaná architektonická soutěž.Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011