Druhý kulatý stůl k soudcovské etice

P O Z V Á N K A
Soudcovská unie ČR ve spolupráci s Nejvyšším soudem ČR
Vás zvou
 na 2. kulatý stůl  “Soudcovská etika“
 Uskuteční se pod záštitou předsedkyně Nejvyššího soudu ČR v pátek 20. května 2005  od 9,30 do cca 16,00 hod. v budově Nejvyššího soudu ČR. Adresa: NS ČR, Burešova 20, 657 37  Brno
Pozvání k účasti přijali a se svými příspěvky vystoupí:
JUDr. Iva Brožová (předsedkyně Nejvyššího soudu ČR), Prof. Jan Sokol (děkan Fakulty humanitních studií UK v Praze),   Prof. JUDr. Alexandra Krsková, CSc. (Právnická fakulta Trnavské univerzity), představitelé Unie státních zástupců a další hosté.
Kulatý stůl moderuje JUDr. Helena Krejčí.
Program:
  9,30               Zahájení
  9,40               Vystoupení JUDr. Ivy Brožové
10,00               Prof. Sokol
10,30               Prof. Krsková, CSc.
Přestávka  s občerstvením  (čas určí organizátoři)
cca 11,45             Další příspěvky do diskuse
cca 12,45         Oběd  (v salónku restaurace „U havrana“)
14,00               Jednání v pracovní skupině
cca 16,00         Shrnutí, závěr, odjezd účastníků
 
Žádáme zájemce o účast, kteří se dosud nestihli přihlásit, aby kontaktovali kancelář SU ČR na e-mailovém spojení:  kancelar@soudci.cz , faxu 2 21093 396 či telefonicky 2 21093 397 nejpozději do 17. května 2005.
Potřebujete-li ubytování, prosím, přihlašte se obratem, aby byl včas vyřízen Váš požadavek.
Náklady na cestovné, ubytování a oběd budou účastníkům uhrazeny z finančních prostředků projektu.
 
Nově přihlášeným zájemcům o účast pošle Kancelář SU ČR vyrozumění o přijetí přihlášky, podkladové materiály, případně sdělí místo ubytování. Pro operativní přenos informací, uvádějte, prosím, e-mailový kontakt. Děkujeme.
 
Těšíme se na setkání.  Za Soudcovskou unii ČR
                                                                                               
                                                                                                  Mgr. Eva Mrzenová, v.r.
                                                                                                    výkonná manažerka
V Praze 25. dubna 2005
 
Setkání realizuje Soudcovská unie ČR v rámci projektu „Etický kodex“ s pomocí grantu vlády Spojených států amerických


Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011