Časopis SOUDCE v letním období

Redakce našeho stavovského periodika  - společnost Wolters Kluwer - již tradičně pro letní měsíce připravuje dvojčíslí 7-8/2019 časopisu Soudce s pravidelnými rubrikami, novinkami a zajímavostmi z justičního prostředí u nás i v zahraničí.

Připomínáme obsah čísla 6/19, ve kterém vyšel rozhovor s Mgr. Martinou Flanderovou, Ph.D., předsedkyní Okresního soudu v Písku. V červnovém vydání se také představil Krajský soud v Českých Budějovicích. Do rubriky Slovo soudce přispěl Mgr. Ondřej Mrákota. Detailnější obsah červnového vydání přibližuje čtenářům titulní strana našeho periodika:


Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011