Pozvánka na Shromáždění delegátů SU ČR

P o z v á n k a

 na Shromáždění delegátů Soudcovské unie ČR

Podle § 17, odst. 4 Stanov Soudcovské unie ČR
 
s v o l á v á m 
 
na 11. a 12. října 2019
29. Shromáždění delegátů
Soudcovské unie České republiky
  
Místo konání: 
LH Hotel JANA
Koliby 2824/2, Přerov
  
Přihlášky delegátů přijímá Kancelář Soudcovské unie ČR
 do 26. září 2019.
  
Kontaktní spojení:
e-mail: kancelar@soudci.cz  fax: 221 093 396
SU ČR, Ovocný trh 14, P.O. Box 21, 110 01 Praha 1

Srdečně Vás zvu a těším se na Vaši účast.

                                                                                      
                                                                                                           Mgr. Daniela Zemanová, v.r.
                                                                                                         prezidentka Soudcovské unie ČR

 

                               V Praze dne 22. července 2019

 
 Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011