Novela zákona o soudech a soudcích - systémové změny v soudnictví

Soudcovská unie ČR pořádá pod záštitou předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v pátek 7. února 2020 odbornou konferenci, která představí zásadní body a východiska nové úpravy výběru soudců a změny ve výběru soudních funkcionářů. Věnovat se také bude možnostem zákonných úprav průběhu funkce soudce, nástrojům podpory kvality výkonu funkce soudce a dalším souvisejícím otázkám. Konference se bude konat v budově Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Bližší informace: /Soubory/Program odbor. konference 7.2. 2020.pdf
 

Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011