Pozvánka na 30. Shromáždění delegátů SU ČR

P o z v á n k a

na Shromáždění delegátů Soudcovské unie ČR

Podle § 17, odst. 4 Stanov Soudcovské unie ČR

s v o l á v á m

na 16. a 17. října 2020
30. Shromáždění delegátů
Soudcovské unie České republiky

Místo konání: 
 Hotel DUO
Teplická 492, Praha 9

Přihlášky delegátů přijímá Kancelář Soudcovské unie ČR
 do 1. října 2020.

Kontaktní spojení:
e-mail: kancelar@soudci.cz    fax: 221 093 396
SU ČR, Ovocný trh 14, P.O. Box 21, 110 01 Praha 1

Srdečně Vás zvu a těším se na Vaši účast.

 
    Mgr. Daniela Zemanová               
prezidentka Soudcovské unie ČR


V Praze dne 20. července 2020

 

 


Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011