Časopis SOUDCE

Redakce časopisu SOUDCE ve společnosti Wolters Kluwer spolu se členy redakční rady našeho profesního periodika připravují obsahové náplně zbývajících čísel časopisu, které vyjdou v tomto roce. Příspěvky členů Soudcovské unie přijímá kancelar naší organizace na adrese kancelar@soudci.cz

Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011