Letní dvojčíslo časopisu SOUDCE

Unijní kancelář spolu s redakcí časopisu SOUDCE ze společnosti Wolters Kluwer, a.s. uzavřely příjem příspěvků do vydání 7 - 8/2021, které připravují do tisku. Letní dvojčíslo jako vždy přinese pravidelné rubriky a další zajímavosti z justičního prostředí. Například do červencové rubriky "Slovo soudce" přispěla členka Republikové rady SU ČR, soudkyně Okresního soudu v Jindřichově Hradci, Mgr. Eva Svobodová, která se zaměřila na přísedící u soudů. Autorkou zamyšlení na srpen je rovněž členka Rady SU JUDr. Milena Heřmanová. Tu zaujala předchozí publikovaná témata, která zvolili kolegyně a kolegové - soudci. Ve svém příspěvku se také mimo jiné vrací k rozhovoru s předsedou Nejvyššího soudu ČR JUDr. Petrem Angyalossym, Ph.D. a cituje jeho vyjádření k otázce institutu emeritního soudce.
V letním vydání stavovského periodika se kromě dalších článků a pravidelných rubrik představí hotel DUO v Praze, v němž již podruhé plánujeme realizovat Shromáždění delegátů Soudcovské unie ČR, a to ve dnech 22. a 23.  října 2021. V tomto vydání rovněž čtenáři a členové našeho profesního spolku soudců ČR najdou pozvánku prezidenta JUDr. Libora Vávry na připravované letošní výroční zasedání Unie.


Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011